dinsdag, 4. november 2014 - 16:24

Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel gestart

Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel gestart
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag de inzetbrief aan de bonden overhandigd. Daarmee zijn de onderhandelingen begonnen om te komen tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie. Het laatste liep 1 maart 2013 af.

De minister schetste in het overleg een aantal ontwikkelingen van de afgelopen periode. Na jaren van stilstand is inmiddels een voorzichtig herstel ingezet en geeft het kabinet weer ruimte voor salarisontwikkeling. De nullijn is daarmee verleden tijd.

Aanleiding

Verder staat het onderwerp ‘langer werken’ in de belangstelling. Als gevolg daarvan zijn er veranderingen op het gebied van de AOW-leeftijd en de pensioenen. Al deze ontwikkelingen geven aanleiding met de bonden aan tafel te gaan. Het gaat om thema’s waarover Defensie, in samenhang met loonontwikkeling, afspraken wil maken. Verder komen onder meer de loopbaanmogelijkheden voor Defensiepersoneel en een nieuwe diensteinderegeling voor militairen aan de orde.

Hetzelfde doel

De minister constateerde dat het om ambitieuze doelstellingen gaat. “Die vragen om een constructieve houding aan beide kanten van de tafel”, aldus Hennis. “We gaan zeker lastige momenten tegenkomen, maar ik ben ervan overtuigd dat we hetzelfde doel hebben, namelijk het beste arbeidsvoorwaardenakkoord voor ons personeel.”