vrijdag, 25. juli 2014 - 8:06 Update: 25-07-2014 12:16

Onderwijsinspectie:346 examens ongeldig

Foto van eindexamen HAVO VWO | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In de afgelopen eindexamenperiode zijn door de Inspectie van het Onderwijs van 346 leerlingen een schriftelijk examen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit meldt de Onderwijsinspectie vrijdag.

Jaarlijks leggen zo'n 200.000 leerlingen in Nederland eindexamen af. Bij het overgrote deel van de leerlingen, ruim 99%, verloopt het examen zonder problemen. In een beperkt aantal gevallen heeft de Inspectie van het Onderwijs examens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit kan zij doen als de examens op niet-regelmatige wijze hebben plaatsgevonden (artikel 43 eindexamenbesluit). Het gaat hierbij niet om examenfraude door leerlingen zelf: in dat soort gevallen neemt de school zelf een maatregel tegen de leerling.

Daarnaast heeft de inspectie 1372 digitale examens in het vmbo-basis en -kader ongeldig verklaard. In 1133 gevallen ging het hierbij om leerlingen die zo het examen Wiskunde vmbo-kader digitaal opnieuw konden maken, vanwege een onvolkomenheid in de examensoftware. Tenslotte is voor 95 leerlingen de rekentoets ongeldig verklaard.

Bij de papieren examens is voor 222 leerlingen het examenwerk ongeldig verklaard, omdat de afname van het examen op de school op niet regelmatige wijze verliep. Hieronder val onder meer het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, of juist het ontbreken van hulpmiddelen, stroomstoringen en leerlingen die (een deel) van het examen buiten de zaal zijn geweest. 

Hulp van leraren
In 2014 waren er 8 meldingen van een ernstig vermoeden van een onregelmatigheid door toedoen van een personeelslid bijvoorbeeld door het geven van antwoorden of het aanpassen van door de leerling geschreven tekst. In 6 gevallen heeft de inspectie vastgesteld dat hier inderdaad sprake van was. Hierom is bij 124 leerlingen het werk geheel (1 leerling) of gedeeltelijk (123 leerlingen) ongeldig verklaard.