dinsdag, 7. januari 2014 - 16:04 Update: 03-07-2014 0:45

Onderzoek woning WO II spullen afgerond

Foto van auto EOD | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Geleen

De ontruiming van de woning door experts van de politie en de EODD aan de Tielensstraat is dinsdagmiddag rond 13.30 uur afgerond. De woning is inmiddels vrijgegeven. Een aantal verdachte objecten is veiliggesteld en meegenomen voor vernietiging.

Maandag begonnen de politie en de Explosieve OpruimingsDienst Defensie (EODD) met de ontruiming van de woning. Deze werkzaamheden namen echter meer tijd dan gepland in beslag. In overleg tussen de politie en de Explosieve Opruimingsdienst Defensie is besloten de woning maandagmiddag opnieuw te vergrendelen en onder bewaking te stellen. Buurtbewoners zijn hierover per brief geïnformeerd door de gemeente Sittard-Geleen.

Werkzaamheden

Dinsdagochtend zijn de werkzaamheden in de woning aan de Tielensstraat hervat. Rond 13.00 uur hebben zij hun werkzaamheden in de woning afgerond en korte tijd later is de woning vrijgegeven. De bewaking is eveneens opgeheven. De hele woning is op zorgvuldige wijze van boven tot beneden doorzocht. Daarin maken de experts een selectie tussen verdachte en niet-verdachte objecten. De eventuele verdachte objecten werden vervolgens fotografisch vastgelegd, geanalyseerd en gecategoriseerd volgens wetgeving van de wet wapens en munitie.

Goederen

Tijdens het onderzoek in de woning werden door de politie en EODD een hoeveelheid klein kaliber munitie, enkele slagpijpjes, diverse onklaargemaakte handgranaten, verschillende onderdelen van vuurwapens uit de Tweede Wereldoorlog en ontstekers die nog enkele grammen springstof bevatten aangetroffen en in beslaggenomen.

Daarnaast was in de woning een groot aantal Tweede Wereldoorlog relikwieën aanwezig, zoals lege hulzen, veldradio's, insignes, helmen die niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. De verzamelaar mag deze in zijn bezit houden. Een deel van de aangetroffen verdachte objecten werd dinsdagmiddag door de EODD vernietigd. De vernietiging heeft plaatsgevonden door het op professionele wijze tot ontploffing brengen van de objecten op een door onder verantwoordelijkheid van de gemeente Sittard-Geleen in overleg met gemeente Heerlen op aangewezen locatie.