donderdag, 6. november 2014 - 17:07 Update: 07-11-2014 9:02

'Onderzoeksraad geeft opdracht voor het bergen van wrakstukken MH17'

'Onderzoeksraad laat wrakstukken MH17 bergen'
Foto: YouTube

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opdracht gegeven voor het bergen van wrakstukken van vlucht MH17 en deze naar Nederland over te brengen. Dit maakte zij vandaag bekend

De Raad wil voor het onderzoek naar de oorzaak en het verloop van de crash een reconstructie 
maken van een deel van het toestel. 

Er zijn afspraken gemaakt over een plan om de wrakstukken te kunnen bergen en aan de 
Onderzoeksraad over te dragen. De technische uitvoering van dit plan wordt voorbereid. 

De Onderzoeksraad verwacht dat het binnen enkele dagen mogelijk zal zijn om te starten 
met het bergen van de wrakstukken. Dit is onder meer afhankelijk van de fragiele 
veiligheidsomstandigheden in het gebied waardoor de berging ook later kan starten.