woensdag, 30. april 2014 - 16:58 Update: 03-07-2014 0:37

Ontruiming standplaats camping De Berekuil toegewezen

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Een standplaats met chalet op de Utrechtse camping de Berekuil mag worden ontruimd. Dat is de uitkomst van een kort geding dat namens de eigenaar van de camping was aangespannen.

De camping heeft een zwaarwegend belang bij de ontruiming van de standplaats. Om de camping rendabel te exploiteren, is groot onderhoud nodig. Zolang de betreffende standplaats niet ontruimd is, kunnen de werkzaamheden niet beginnen. Hier tegenover staat het financiële belang van de eigenaar van het chalet.

De kantonrechter laat het belang van de camping in dit geval zwaarder wegen. Aan de chaleteigenaar is een nieuwe standplaats aangeboden en de camping is bereid om de verhuiskosten te vergoeden. Hiermee wordt aan het financiële belang van de chaleteigenaar in belangrijke mate tegemoet gekomen.

De standplaats moet binnen veertien dagen na de uitspraak van het vonnis ontruimd zijn.

Provincie: