vrijdag, 10. januari 2014 - 11:25 Update: 03-07-2014 0:44

Ontslagen medewerkers Aldel naar Mobiliteitscentrum

Delfzijl

Voor de medewerkers die na het faillissement van Aldel op 30 december ontslag hebben gekregen, richt het Werkplein Eemsdelta speciaal een mobiliteitscentrum in. Dit centrum bevindt zich in één van de kantoren op het Aldel-terrein.

Voor begeleiding van de medewerkers zijn diverse instanties ingeschakeld. Zo zijn het werkgeversteam van UWV en het EZ-bureau van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum beschikbaar. Ook de vakbonden CNV en FNV leveren een actieve bijdrage in het mobiliteitscentrum. Naast voorlichtingsbijeenkomsten en vervolg daarop zijn voor de Aldel-medewerkers netwerkvormen in ontwikkeling en (sollicitatie)trainingen beschikbaar. Ook individuele gesprekken en begeleiding maken deel uit van het ondersteuningspakket.

Fasegewijs

Deze activiteiten komen geleidelijk voor de medewerkers beschikbaar en zullen in fasen worden aangeboden en ook in nauwe afstemming met de medewerkers worden opgebouwd. Het mobiliteitscentrum wordt ingericht en gaat op maandag 20 januari van start. Alle Aldel-medewerkers krijgen hierover persoonlijk bericht. Het mobiliteitscentrum zal zes tot negen maanden bestaan. Daarna verlenen UWV en de gemeente op het Werkplein Eemsdelta de verdere dienstverlening.

Reactie

'Hoewel we er op dit moment nog alles aan doen om te kijken of er toch nog een toekomst is voor Aldel, zijn we content met het feit dat er op zeer korte termijn een Mobiliteitscentrum in de benen is geholpen. In samenwerking met gemeente, provincie, UWV, Werkplein en vakbonden is deze faciliteit tot stand gekomen. Wij wensen alle werknemers die gebruik gaan maken van dit centrum, alle succes toe', is de gezamenlijke reactie van wethouder Meindert Joostens en gedeputeerde Yvonne van Mastrigt.