vrijdag, 2. mei 2014 - 16:25 Update: 03-07-2014 0:37

Onverwachte piek in instroom Eritreeërs

Foto van asielzoekerscentrum AZC | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In april hebben net zoveel Eritreeërs in Nederland asiel aangevraagd als in heel 2013. Dit meldt het ministerie van Veiligheid ene Justitie vrijdagmiddag.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft in de maand april onverwacht een substantiële verhoging in de asielinstroom gesignaleerd door een toename van Eritrese asielzoekers. In heel 2013 kwamen 980 Eritreeërs naar Nederland voor een eerste asielaanvraag. In de maand april van 2014 hebben zich nu al ruim 1.000 Eritreërs gemeld.

Georganiseerde inreis
Dat staat in een brief die staatssecretaris Teeven vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er zijn signalen dat er sprake is van georganiseerde inreis in Nederland. Daarom heeft staatssecretaris Teeven zijn diensten gevraagd alert te zijn op mogelijke signalen van mensensmokkel en –handel.

De stijgende instroom van deze specifieke groep is aanleiding voor staatssecretaris Teeven om de IND en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te vragen de nodige maatregelen te nemen voor het geval de verhoogde instroom geen tijdelijk verschijnsel is. De diensten zullen extra personeel inzetten en voor extra opvangcapaciteit zorgen om een zorgvuldige asielprocedure te blijven garanderen.

Verder zijn de IND, de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de Vreemdelingenpolitie alert op signalen van mensensmokkel. De veelal vergelijkbare verklaringen die de Eritreërs bij hun intake afleggen over hun reisroute en het gelijke geldbedrag in euro’s dat ze veelal bij zich hebben, kunnen een indicatie voor mensensmokkel zijn. Daarom worden de signalen door de KMAR en de Vreemdelingenpolitie in samenwerking met het EMM (Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel) nader onderzocht.

Ook zijn de Europese agentschappen Frontex en Europol gevraagd om alle informatie met betrekking tot de reisbewegingen van Eritreeërs naar en binnen de Europese lidstaten in kaart te brengen. Op basis van die informatie kunnen eventueel aanvullende maatregelen worden genomen om de georganiseerde migratiestroom naar Nederland effectief en efficiënt aan te pakken.

Provincie: