dinsdag, 24. juni 2014 - 8:02 Update: 03-07-2014 0:34

Onvoldoende voor wetenschap geneeskunde

Onvoldoende voor wetenschap geneeskunde
Foto: Archief FBF.nl
Maastricht

Van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de Geestesweten-schappen die opnieuw moesten worden geaccrediteerd, zijn er 26 onvoldoende bevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft deze opleidingen een herstelperiode van maximaal twee jaar toegekend.

Dit heeft de NVAO vanmorgen bekend gemaakt. De meeste onvoldoendes zijn gevallen bij de Universiteit Maastricht (6), de Universiteit Utrecht (4), de Universiteit van Amsterdam (4), de Rijksuniversiteit Groningen (4), de Vrije Universiteit Amsterdam (3) en de Universiteit Leiden (2).

Bezorgd
De opleidingen in het domein Geesteswetenschappen trekken jaarlijks ruim 6.000 nieuwe studenten. Het totaal aantal studenten bedraagt 30.000. Ruim driekwart van die opleidingen heeft een voldoende gescoord en 10 procent werd als "goed" gewaardeerd.
Toch is NVAO-voorzitter Anne Flierman bezorgd over het aantal onvoldoendes: 'De NVAO heeft vastgesteld dat 13 procent van de opleidingen in de Geesteswetenschappen niet aan de maat is. Het probleem zit vooral in het eindniveau. Daarnaast kwamen onvoldoendes voor bij het academisch gehalte, de samenhang tussen programma-onderdelen of het functioneren van de examencommissie. Dit beeld is niet goed.'
De meeste onvoldoendes zijn gevallen bij Geschiedenis, Kunst en Cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen/Mediastudies.

Herstelplan
Sinds 2011 kunnen opleidingen die een onvoldoende krijgen een herstelplan indienen. Flierman: 'Gelukkig zag de NVAO bij alle opleidingen voldoende mogelijkheden om de problemen op te lossen. De betrokken instellingen hebben inmiddels een goedgekeurd herstelplan ingediend. Zij hebben nu maximaal twee jaar de tijd om de noodzakelijke verbeteringen te realiseren.'

Visitatiecommissies
De opleidingen zijn beoordeeld door zeven visitatiecommissies, die alle bestaan uit deskundige en onafhankelijke leden, die zijn voorgedragen door de instellingen zelf en vervolgens goedgekeurd door de NVAO. De NVAO heeft bij geen van de opleidingen reden gezien af te wijken van het oordeel van de visitatiecommissies.

Categorie:
Tag(s):