dinsdag, 11. februari 2014 - 15:34 Update: 03-07-2014 0:42

Onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar voor ex-neuroloog Ernst Jansen Steur

Onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar voor ex-neuroloog Ernst Jansen Steur
Foto: Archief EHF
Onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar voor ex-neuroloog Ernst Jansen Steur
Foto: Archief EHF
Almelo

De rechtbank Overijssel heeft dinsdag de Twentse ex-neuroloog Ernst Jansen Steur tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaar veroordeeld. Dit meldt de rechtbank dinsdag.

De rechtbank acht bewezen dat Steur zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten met als gevolg zwaar lichamelijk letsel en in één geval de dood. 

Toerekingsvatbaarheid
Steur lijdt volgens de rechtbank aan ADHD en aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ook was er tijdens een deel van zijn loopbaan als arts sprake van een medicijnverslaving. Toch acht de rechtbank Steur volledig toerekeningsvatbaar.

De ex-neuroloog heeft ondanks zijn stoornissen ook lange tijd goed kunnen functioneren. Verder is hij als arts en neuroloog als geen ander bekend met de werking en de effecten van medicijnen. Het gebruik van deze middelen komt dan ook geheel voor zijn rekening en risico.


Ook is de Steur schuldig bevonden aan diefstal van een receptenblok, valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en aan verduistering. De ten laste gelegde feiten vonden plaats tussen 1997 en 2003.