vrijdag, 21. november 2014 - 13:34 Update: 21-11-2014 13:46

Oost- en Midden Europeaan verdringt Nederlander op arbeidsmarkt

Oost- en Midden Europeaan verdringt Nederlander op arbeidsmarkt
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De komst van arbeidsmigranten, vanwege ongelijke concurrentie, uit Midden- en Oost-Europa leidt op macroniveau tot verdringing in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport.

SEO Economisch Onderzoek concludeert dit in een onderzoek naar verdringing, dat in opdracht van minister Asscher (SZW) is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

De Europese detacheringsrichtlijn zorgt ervoor dat werkgevers een kostenvoordeel kunnen behalen door gebruik te maken van detachering via buitenlandse bedrijven. Op microniveau zijn de gevolgen van verdringing beperkt. 

Veel Nederlandse werknemers zijn elders aan het werk gegaan of als zelfstandige. Traditionele allochtonengroepen, jongeren en laagopgeleiden zijn ‘risicogroepen’ en hebben de meeste concurrentie ondervonden van arbeidsmigratie.

Asscher ziet de uitkomsten van het onderzoek als bevestiging dat de strijd om een ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan intensief moet worden voortgezet. Asscher zal daarom binnenkort een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen en een aanscherping van de wet voor het minimumloon voorbereiden.

Categorie:
Provincie: