dinsdag, 21. oktober 2014 - 21:44 Update: 22-10-2014 12:09

Oosterscheldekeerring dicht, herfststorm trekt over Nederland

RWS sluit Oosterscheldekeerring vanwege verwachte hoge waterstand
Foto: Rijkswaterstaat
Middelburg

Rijkswaterstaat (RWS) heeft dinsdagavond op basis van de actuele verwachtingen van de waterstanden besloten omstreeks 22.20 uur de Oosterscheldekering te sluiten. Dit meldt RWS dinsdagavond.

Vanuit het Watermanagementcentrum worden de waterstanden langs de kust en op de grote meren continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Het verwachte hoogwater heeft tot gevolg dat de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan de IJssel vannacht sluit. De Oosterscheldekering gaat nu dus ook dicht. De Maeslantkering sluit naar verwachting niet.

Verder informeert Rijkswaterstaat met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten belanghebbenden, zoals waterschappen en veiligheidsregio’s over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking. Rijkswaterstaat sluit zelf de veerhaven van Holwerd van 5.00 uur vannacht tot 13.00 uur morgenmiddag, omdat deze onder water komt te staan.

Storm en blikseminslagen

De storm die dinsdagavond over Nederland trekt gaat gepaard met harde windstoten en veel blikseminslagen. Er is in Hoek van Holland windkracht 9 gemeten en het verkeer dient rekening te houden met zware windstoten rond de 100 km/h. Zware windstoten kunnen gemakkelijk schade aanrichten en bomen ontwortelen. Door het uitzonderlijk zachte en veelal rustige weer van de afgelopen weken staan veel bomen nog in blad waardoor ze kwetsbaar zijn voor windvlagen. Het risico op afbrekende takken en omvallende bomen is extra groot.

Provincie: