woensdag, 17. december 2014 - 14:30 Update: 17-12-2014 17:44

Opstelten haalt vierde Big Brother Award binnen

Opstelten wint weer Big Brother Award
Foto: Bits of Freedom
Den Haag

Minster Opstelten en de Nederlandse Scholen zijn de winnaars geworden van de speciale, tiende editie van de Big Brother Awards. Dit meldt Bits of Freedom woensdag.

Opstelten mocht de Publieksprijs mee naar huis nemen vanwege het in stand houden van de bewaarplicht, het doorzetten van zijn hackplannen, het structureel negeren van privacybezwaren en het verdacht maken van alle Nederlanders. De Nederlandse Scholen ontvingen de Expertprijs voor op grote schaal gegevens van kinderen uitwisselen met uitgevers van lesmateriaal.

Minister Opstelten is recordhouder

Het is het derde jaar en de vierde keer dat Minister Opstelten een Big Brother Award mee naar huis neemt. De rode draad in de motivatie voor de nominaties van de minister is het feit dat hij zijn inbreukmakende plannen stug doorzet en daarbij zorgen van experts en Kamerleden en zelfs grondwettelijke bezwaren naast zich neerlegt.

Ook maakt het publiek zich zorgen om de opmerking van Opstelten dat de opslag van gegevens van alle burgers noodzakelijk is, omdat er vooraf geen onderscheid gemaakt kan worden tussen verdachte en niet-verdachte burgers.

Provincie: