woensdag, 22. januari 2014 - 17:16 Update: 03-07-2014 0:44

Opstelten stopt betaling advocaatkosten Demmink

Foto van minister Opstelten
Den Haag

De betaling van de vergoeding aan Demmink, voormalig secretaris-generaal van Justitie, van advocaatkosten betreffende de strafzaak aangaande vermeende kinderverkrachting, wordt door minister Opstelten beëindigd.

Dit heeft de minister woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

‘Gelet op de uitspraak van het Gerechtshof is de voormalige secretaris-generaal thans als verdachte onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek. Zoals ik in mijn brief aan uw Kamer heb medegedeeld, is er bij deze stand van zaken reden om de vergoeding van de kosten van de strafrechtadvocaat te beëindigen. Dit heb ik heden aan betrokkene kenbaar gemaakt’, meldt Opstelten in zijn brief.

Terugbetaling
‘Ook de reeds eerder gedane vergoedingen voor advocaatkosten in deze strafzaak zullen door Demmink moeten worden terugbetaald’, laat Opstelten weten.

‘De specifieke modaliteiten van een eventuele terugvordering hangen evenwel zozeer samen met de inhoud van de uitspraak die alsdan in die strafrechtelijke procedure gegeven zou worden, dat het niet mogelijk is daarover nu in abstracto uitspraken te doen’.

’Aan de andere kant dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat de uitkomst van de strafrechtelijke procedure aanleiding geeft tot het alsnog vergoeden van gemaakte kosten’, aldus Opstelten.