maandag, 29. september 2014 - 14:27 Update: 29-09-2014 15:59

Oud-medewerker Defensie kreeg ton schadevergoeding om chroomverf

Oud-medewerker Defensie kreeg ton schadevergoeding om chroomverf
Foto: Archief EHF
Den Haag

Een oud-medewerker van Defensie heeft een schadevergoeding van de Nederlandse Staat ontvangen van 100.000,- euro nadat hij ziek was geworden door het gebruik van verf waar chroom is zit. Dit heeft minister Hennis maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van kamervragen.

De zieke werknemer kreeg de schadevergoeding na een juridische strijd van 14 jaar, onder de voorwaarde dat zou worden afgezien van verdere juridische stappen. ‘De oud-medewerker heeft, naast de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand, inderdaad een schadevergoeding van € 100.000 ontvangen’, zo schrijft de minister.

De oud-defensiemedewerker verrichte werkzaamheden waarbij chromaten en organische oplosmiddelen werden gebruikt en nagelaten werd afdoende veiligheidsmaatregelen te nemen. De aansprakelijkstelling is op 10 mei 1999 ingediend en op 31 januari 2000 aangevuld. Defensie heeft de aansprakelijkheid op 6 december 2001 erkend. 

Daarna is overleg gevoerd over de aard en omvang van de schade. Aangezien er geen sprake was van een medische eindsituatie, zijn er diverse medische  rapportages tot stand gekomen om inzichtelijk te krijgen wat nu de daadwerkelijke omvang van de schade was. Uiteindelijk zijn partijen vanaf oktober 2006 meer gericht gaan overleggen over een ‘regeling in der minne’. 

Vaststellingsovereenkomst
Dit heeft op 1 december 2008 geleid tot een vaststellingsovereenkomst tussen beide partijen. De medische onzekerheid is er debet aan geweest dat het zo lang heeft geduurd voordat partijen tot elkaar zijn gekomen. Tot eind 2007 is betrokkene bij Defensie in dienst gebleven en in de tussenliggende periode zijn verschillende voorschotten op schadevergoeding verstrekt.

In de vaststellingsovereenkomst is zoals te doen gebruikelijk overeengekomen dat partijen “hun bestaande of mogelijke toekomstige geschillen beëindigen”. Minister Hennis neemt ‘met klem afstand’ van de in een mediabericht gewekte suggestie dat betrokkene een zwijgplicht is opgelegd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):