maandag, 31. maart 2014 - 14:18 Update: 03-07-2014 0:39

Ouderen blij met door Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte

Foto van belasting envelop geld | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Woerden

Senioren zijn blij met de steeds uitgebreidere vooraf ingevulde belastingaangifte. Dit meldt de ANBO, de belangenbehartiger van senioren maandag.

Bijna vijftig procent van de 900 geënquêteerden vindt het heel fijn dat de Belastingdienst dit doet, omdat het ‘een hoop uitzoekwerk scheelt.’ Toch geeft vijftien procent van de respondenten aan dat ze het beangstigend vinden hoeveel gegevens de Belastingdienst van hen heeft.

Toch altijd controleren
De vooraf ingevulde aangifte wordt niet klakkeloos goedgekeurd, maar zorgvuldig gecontroleerd. Want zo zegt 45 procent van de ondervraagden ‘je weet maar nooit.’ Daarnaast geeft 31 procent aan dat zij het alsnog nakijken, omdat de Belastingdienst geen verbanden legt tussen de verschillende posten.

ANBO-directeur Liane den Haan: “Hierdoor kan het gebeuren dat je geld laat liggen. Denk hierbij aan huur- of zorgtoeslag of andere regelingen. Belastingaangifte doen wordt steeds makkelijker, maar we raden iedereen aan om de aangifte goed door te lopen om te kijken of je nog ergens voordeel kunt behalen.” Aftrekposten waar senioren veel gebruik van maken zijn de hypotheekrenteaftrek,(46 procent) zorgkosten (34 procent) en giften (25 procent).


Senioren trouwe belastinginvullers
Ruim driekwart van de senioren heeft de belastingaangifte al ingevuld. Slechts 4 procent geeft aan dit pas dit weekend te doen en 18 procent heeft het uitbesteed aan iemand anders. Belastingaangifte doen wordt door bijna veertig procent gezien als een verplichting. Het moet, dus het is niet anders.

Bijna dertig procent geeft aan het leuk te vinden. Als men geld terugkrijgt van de belastingdienst zet 44 procent dit op een spaarrekening en zestien procent gebruikt het om eventuele tekorten mee aan te vullen. Gemiddeld zijn senioren een tot drie uur met hun belastingaangifte bezig.