donderdag, 8. mei 2014 - 10:52 Update: 03-07-2014 0:36

Ouderen vaker op eerste hulp na fietsongeval

foto van fietser | fbf archief
Foto: MV
Utrecht

Ongevallen met ouderen in de openbare ruimte gebeuren vooral met fietsen en lopen, niet bij autorijden, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek "verplaatsingsongevallen bij ouderen" van VeiligheidNL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Met name het aantal oudere fietsers dat in het ziekenhuis behandeld moet worden na een ongeval stijgt sterk. Om het aantal ongevallen terug te dringen, roept VeiligheidNL gemeenten op om meer aandacht te hebben voor verbetering en onderhoud van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers. De kosten hiervoor betalen zich terug via de afname van de zorgkosten.

Slachtoffers
In het onderzoek is gekeken naar ongevallen bij ouderen in het verkeer, maar ook ongevallen onderweg zonder betrokkenheid van een voertuig (“verplaatsingsongevallen”). In 2012 overleden 300 65+ers als gevolg van een verplaatsingsongeval. Zeventig procent hiervan is fietser of voetganger. Van de 65+ers die na een verplaatsingsongeval op de Eerste Hulp van een ziekenhuis werden behandeld (33.000 in 2012) raakte 86% gewond bij het fietsen of lopen. Het aantal oudere fietsgewonden op de Eerste Hulp is afgelopen jaren het hardst gestegen: met 54% in de periode 2008-2012. Deze stijging is groter dan verklaard kan worden uit de vergrijzing en toename in afgelegde fietskilometers.

De verwondingen waarmee 65+ers zich in het ziekenhuis melden zijn relatief ernstig, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de hoge gemiddelde medische kosten per slachtoffer: meer dan €6.100 voor een voetganger of fietser. De totale medische kosten voor deze ongevallen bedroegen in 2012 €170 miljoen. Daarvan valt €10 miljoen binnen de WMO en komt direct voor rekening van de gemeenten. Een kleine €25 miljoen betreft kosten voor langdurige thuiszorg. Deze kosten komen vanaf 2015 voor een belangrijk deel ten laste van de gemeente.

Provincie:
Tag(s):