dinsdag, 10. juni 2014 - 18:51 Update: 03-07-2014 0:35

Overheid gaat vlees zelf weer keuren

Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De overheid gaat zelf weer volledig toezien op het keuren van vlees. Dit melden de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag.

Het kabinet komt met stevige en ingrijpende maatregelen om de risico's op voedselveiligheid in de vleesketen aan te pakken en zoveel mogelijk te beheersen. Zo moeten bedrijven via een gedragscode en aansprakelijkheid meer eigen verantwoordelijkheid nemen, komt er een omvangrijke aanpak om fraudeurs op te sporen en zal toezicht en keuring volledig binnen het publieke domein gaan vallen.

Ook zijn een verscherping van importcontroles en modernisering van Europese regelgeving nodig. De maatregelen volgen op het al ingezette plan van aanpak om de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) als toezichthouder anders in te richten en financieel en organisatorisch te versterken. 

Onderzoek OVV
Hiermee neemt het kabinet vrijwel alle aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), die op verzoek van Dijksma onderzoek deed naar risico's in de vleesketen.

De OVV concludeerde onder meer dat het systeem dat de veiligheid van vlees moet borgen, niet werkt zoals beoogd en zich niet richt op fraude. Verder schiet de hygiëne bij de slacht tekort en maken private partijen en publiek toezicht hun verantwoordelijkheid onvoldoende waar.

Provincie:
Tag(s):