donderdag, 20. februari 2014 - 13:16 Update: 03-07-2014 0:41

Overleden scheikundeleraar maakte mosterdgas zelf

Overleden scheikundeleraar maakte mosterdgas zelf
Foto: Archief FBF.nl
Overleden scheikundeleraar maakte mosterdgas zelf
Foto: Archief FBF.nl
Ede

Uit nader onderzoek blijkt dat het mosterdgas dat vorig jaar oktober gevonden is in een kelderbox in Ede waarschijnlijk zelf vervaardigd is door de bewoner.

Uit het eerste onderzoek van TNO vorig jaar is gebleken dat er in de kelderbox in Ede strijdgassen aanwezig waren. Dit betrof mosterdgas, chloorpicrine, difosgeen en CN traangas. Het ging om 4 flesjes die in de kluis in de kelderbox zijn aangetroffen, in een stabiele omgeving.

De recherche heeft nader onderzoek gedaan naar de herkomst van deze chemische stoffen en andere stoffen die in de kelderbox aanwezig waren. Omdat de betrokkene is overleden, was het onderzoek erop gericht om vast te stellen of andere personen betrokken waren bij het voorhanden hebben en vervaardigen van deze zeer gevaarlijke stoffen. Dit onderzoek is door de recherche verricht in samenwerking met het team Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving van de Douane en het Douanelaboratorium.

Uit het onderzoek van de recherche en het Douanelaboratorium is gebleken dat de verdachte in totaal 56 verschillende chemische stoffen in zijn woning aanwezig had. De betrokkene heeft deze stoffen nauwkeurig in zijn afscheidsbrief beschreven. Daarbij instrueerde hij zijn familie hoe zij, na zijn overlijden, met deze stoffen moesten omgaan.

Deze stoffen bevatten een breed scala aan chemicaliën, waarmee een grote verscheidenheid aan andere stoffen kan worden gemaakt. Het gaat onder andere om oplosmiddelen, oxidatoren, organisch chemische bouwstenen, zuren, basen en kleurstoffen. Van deze stoffen is alleen het bezit van het mosterdgas verboden. Uit het onderzoek blijkt dat de betrokkene het mosterdgas waarschijnlijk zelf heeft vervaardigd in 2001.

Het bezit van de andere drie genoemde strijdgassen chloorpicrine, difosgeen en CN Traangas en de andere aangetroffen stoffen is, in kleinere hoeveelheden, niet verboden. Het is alleen strafbaar als het gaat om het in bezit hebben van grote hoeveelheden of als het gaat om in- en uitvoer van deze stoffen. Dan is er een vergunning voor nodig.

Uit het onderzoek blijkt niet dat er andere personen bij het voorhanden hebben en vervaardigen van deze stoffen waren betrokken. Voor zover kan worden vastgesteld, zijn de stoffen gekocht bij reguliere chemische bedrijven.

Betrokkene was afgestudeerd scheikundige en heeft jarenlang scheikunde en natuurkunde gedoceerd. Uit het onderzoek blijkt dat hij de stoffen zelf heeft gekocht en vervaardigd. Hij kende de werking en de risico's van deze stoffen en wist hoe hij daar mee om moest gaan. Er lijkt in deze zaak sprake te zijn van een ‘extreem uit de hand gelopen hobby' met grote veiligheidsrisico's voor betrokkene en zijn omgeving.

Het onderzoek is gesloten. Alle stoffen zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie vernietigd.
 

Provincie: