maandag, 10. maart 2014 - 7:58 Update: 03-07-2014 0:40

Pabo moet nee kunnen zeggen tegen mboers

Foto van leerling op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Voor lerarenopleidingen voor het basisonderwijs moet het mogelijk worden om mbo'ers te kunnen weren.

Dat schrijft de Vereniging Hogescholen (VH) maandag in een brandbrief aan de Tweede Kamer, zo meldt de Volkskrant. De pabo is een hbo-opleiding. Bijna de helft van de doorgestroomde mbo'ers haalt de opleiding niet. Dat is volgens de hogescholen 'onacceptabel' en gaat ten koste van de onderwijskwaliteit.  De Vereniging Hogescholen schrijft: 'De samenleving en de politiek vragen ons leerlingen maximaal uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor zijn uitmuntende docenten nodig. De pabo's leiden die zo goed mogelijk op. Die inspanningen mogen niet verloren gaan doordat te veel studenten met een gebrekkig kennisniveau instromen.'

De kwaliteit van de pabo's staat al langer ter discussie. De Vereniging Hogescholen dringt er nu op aan het recht op toelating voor mbo'ers te begrenzen. De pabo's willen de mogelijkheid krijgen om mbo-studenten aan een  toelatingsexamen te onderwerpen.

Bijna een derde van de zesduizend eerstejaars pabo-studenten afkomstig van het mbo. Van hen slaagt slechts een kwart in een keer voor de rekentoets en 63 procent voor de taaltoets. Onder studenten met een havo- of vwo-achtergrond is dat percentage veel hoger.