woensdag, 12. februari 2014 - 15:14 Update: 03-07-2014 0:42

Partner Vivica Spong vrijgesproken van moord

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Woensdag heeft de rechtbank Midden-Nederland de 43-jarige verdachte van de moord, dan wel doodslag op zijn partner Vivica Spong en haar ongeboren kind vrijgesproken. Dit meldt de rechtbank woensdag.

‘Onvoldoende bewijs’
De rechtbank concludeert dat er onvoldoende wettig bewijs is voor een veroordeling. Bij deze stand van zaken dient hard bewijs voorhanden te zijn om toch tot een veroordeling te komen. De verdachte heeft leugenachtig verklaard over zijn handelen op de ochtend van het overlijden van Vivica en over zijn computergebruik in de weken voorafgaand aan haar dood.

’Geen motief’
Op basis van het dossier kan echter niet worden vastgesteld dat verdachte ten tijde van het overlijden van Vivica in de woning was. Ook met betrekking tot andere feiten en omstandigheden, zoals de aangetroffen bloedsporen, kan geen relatie met een misdrijf worden vastgesteld. Daarnaast heeft de rechtbank geen motief kunnen ontdekken.

Doodsoorzaak
De 31-jarige hoogzwangere partner van verdachte werd op 2 juli 2012 onder aan de trap van haar woning in Utrecht aangetroffen. In deze zaak draait het om de vraag of de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, of dat er andere doodsoorzaak is.

Deskundigen kunnen hierover geen uitsluitsel bieden. Er zijn weliswaar summiere aanwijzingen voor verstikking maar een andere doodsoorzaak is eveneens mogelijk. De aangetroffen letsels zouden ook veroorzaakt kunnen zijn door een noodlottige val van de trap.

Vrijspraak
De rechtbank komt tot het oordeel dat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat Vivica Spong ten gevolge van een door verdachte gepleegd misdrijf om het leven is gekomen.

Vrijgelaten
De verdachte is door de rechtbank per direct in vrijheid gesteld.

Provincie: