donderdag, 2. oktober 2014 - 9:13 Update: 03-10-2014 14:13

Patiënten geconfronteerd met onverwachte bijbetaling zorgkosten

Verkeerde zorgpolis kan veel geld kosten
Foto: Archief FBF
Den Haag

Mensen moeten soms flink bijbetalen voor zorg, terwijl ze daar niet op hebben gerekend. Het gaat dan om zorg van een behandelaar die geen contract heeft met hun verzekeraar.

De kosten kunnen zo hoog oplopen dat ze noodgedwongen hun behandeling staken of overstappen naar een andere, minder vertrouwde, zorgverlener.

Dat blijkt uit onderzoek naar de manier hoe mensen een zorgpolis kiezen. Patiëntenfederatie NPCF, het Landelijk Platform GGz en Ieder(in) constateren naar aanleiding van hun onderzoek onder ruim 11.000 mensen dat wie een verkeerde zorgpolis heeft, soms voor onaangename verrassingen komt te staan. Het is dus zaak goed te kijken welke polis je kiest.

Informatie over polis ontbreekt
De drie roepen zorgverzekeraars op duidelijk aan te geven welke zorgverleners wel en niet worden gecontracteerd en dus vergoed. Verzekerden zoeken die informatie wel, maar kunnen die vaak niet vinden. Meer dan zestig procent van de mensen had eind 2013 nog geen informatie van zijn zorgverzekeraar over welke zorgverleners en dus ook hun zorg wel en niet waren gecontracteerd voor 2014. Mensen kiezen een zorgverzekering daarom vooral op de naamsbekendheid van de zorgverzekeraar en op de kosten zoals hoogte van de premie en collectieve kortingen.

Rekening zelf betalen
Maar het pakt vervelend uit als blijkt dat de polis niet alle zorg vergoedt. In 2013 moest een op de negen verzekerden betalen voor behandelingen, terwijl daar niet op was gerekend. Een derde van hen moest onvoorzien de hele rekening betalen en een op de vijf meer dan de helft. Als zij de kosten niet (meer) konden of wilden betalen, moesten zij kiezen voor andere behandelaars. "

Ik werd behandeld door een niet gecontracteerde, maar zeer kundige fysiotherapeut. Toen de kosten te hoog opliepen, heb ik mij moeten wenden tot een therapeut die wel werd vergoed." Een ander: "Ik ben jarenlang bij dezelfde psycholoog geweest en opeens mocht die niet meer van de zorgverzekering."

Kijk goed naar de polisvoorwaarden
De patiëntenorganisaties raden mensen aan goed uit te zoeken welke polis bij hen past. Pluis de voorwaarden uit: wat krijg ik wel en niet vergoed? En bij wie? Een goedkope polis met een hoog eigen risico kan financieel aantrekkelijk lijken, maar wordt een molensteen om je nek als je ineens toch bent aangewezen op dure zorg. Want dan moet alsnog worden betaald voor zorg die niet is ingekocht.

Categorie:
Provincie: