dinsdag, 22. juli 2014 - 13:25 Update: 22-07-2014 20:04

'Patiëntgegevens slachtoffers vlucht MH17 direct afgeven aan politie'

Foto van dossier mappen patiënt kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De landelijke artsenfederatie KNMG heeft alle artsen, die een verzoek krijgen van nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 om patiëntgegevens van de overledene, geadviseerd een kopie van gegevens die voor identificatie relevant zijn af te geven aan de politie. Dit meldt KNMG dinsdag.

KNMG heeft hierover overleg gehad met het Openbaar Ministerie en het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Ook als de politie rechtstreeks om deze gegevens vraagt, adviseert de KNMG die te verstrekken.

Artsen krijgen momenteel verzoeken van nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 om patiëntgegevens van hun overleden familie. Aan de basis van hun vraag ligt meestal een verzoek van de politie (‘familierechercheur’) om informatie uit het dossier op te vragen voor de identificatie en repatriëring van hun dierbaren. Het verzoek kan ook komen van de familierechercheurs zelf.

De KNMG roept artsen op maximale en spoedige medewerking te verlenen aan de identificatie van slachtoffers. Voor een veilige en juridisch correcte afwikkeling heeft de KNMG met het Openbaar Ministerie afgesproken dat artsen een kopie van de gevraagde gegevens afgeven aan de politie (niet aan de nabestaanden zelf). 

Deze geeft de relevante gegevens door aan het LTFO. Het komt overigens zelden voor dat het hele dossier nodig is; het gaat immers om voor de identificatie relevante gegevens.

De politie komt de informatie persoonlijk ophalen, zo is afgesproken. Toezenden per mail mag alleen indien dat beveiligd kan gebeuren.

Lees alles over:
Categorie: