vrijdag, 18. april 2014 - 10:03 Update: 03-07-2014 0:38

Pedovereniging Martijn moet stoppen

Pedovereniging Martijn moet stoppen
Foto: EHF
Leeuwarden

De Hoge Raad in Leeuwarden heeft vrijdag de pedofielenvereniging Martijn verboden en zal ontbonden worden.

De pedovereniging die in 1982 werd opgericht werd in 2012 al verboden door de rechtbank in Assen. In het hoger beroep wat hierop volgde bij het gerechtshof in Leeuwarden, vernietigde de uitspraak van de rechtbank. Dit omdat het hof niet van mening was dat de vereniging niet zorgde voor een dreiging van maatschappelijke ontwrichting. Ondank de activiteiten van Martijn in strijd was met de openbare orde. 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert. Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen. 

Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen.