vrijdag, 18. juli 2014 - 8:55 Update: 18-07-2014 9:20

Pensioenfonds ABP ziet dekkingsgraad stijgen

Pensioenfonds ABP ziet dekkingsgraad stijgen
Heerlen

De dekkingsgraad van ABP is in het tweede kwartaal van 2014 redelijk stabiel gebleven. Dit meldt het ABP.

‘Sinds het eind van het eerste kwartaal steeg de dekkingsgraad met 0,6%-punt om aan het eind van het tweede kwartaal uit te komen op 106,7%. Dat is 2,5%-punt boven de minimaal vereiste grens’, aldus het ABP. 

Dat de dekkingsgraad een redelijk stabiel beeld heeft vertoond en uiteindelijk licht gestegen is bij een dalende rente, is vooral te danken aan de goede rendementen (5,0%) die ABP boekte met de beleggingen. Deze zorgden voor een stijging van het beschikbaar vermogen van 16 miljard euro.

Afhankelijk van de economische situatie
Vicevoorzitter José Meijer: “ De dekkingsgraad van ABP heeft in het tweede kwartaal wat geschommeld, maar is per saldo redelijk stabiel gebleven. Dankzij een goed rendement hebben we het effect van de dalende rente, die de dekkingsgraad juist verlaagt, gecompenseerd. De financiële positie van ABP is zelfs iets verbeterd. Dat is een goede zaak, maar nog geen reden tot juichen. Doordat wij de rente berekenen op basis van een gemiddelde van drie maanden, zien we nu een dalende lijn in die rente in het komende kwartaal. Als dat doorzet, drukt dat de dekkingsgraad. We hopen dat effect, net als in dit kwartaal, met een goed rendement op de beleggingen goed te kunnen maken of zelfs de dekkingsgraad te kunnen verbeteren. Wij doen daar alles aan, maar zijn ook afhankelijk van de economische situatie en de stemming op de financiële markten. Het is nu nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen waar de dekkingsgraad aan het einde van dit jaar zal uitkomen.” 


Per saldo is in het tweede kwartaal van 2014 sprake van een stijging van de dekkingsgraad met 0,6%-punt tot 106,7%. Er is geen sprake meer van een dekkingstekort, maar wel van een reservetekort. Een fonds moet extra vermogen aanhouden om risico’s, zoals daling van de waarde van beleggingen, te kunnen opvangen. De vereiste dekkingsgraad voor ABP om uit het reservetekort te komen is 124%. 
 
Het beschikbaar vermogen is in het tweede kwartaal gestegen met 16 miljard euro tot 325 miljard euro. Nagenoeg alle beleggingscategorieën laten een positief rendement zien. De grootste bijdrage kwam van de categorieën aandelen (6,7 miljard euro), alternatieve beleggingen (3,5) miljard euro en vastrentende waarden nominaal (3,0 miljard euro). 
 
De waarde van de verplichtingen (alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren) is in het tweede kwartaal gestegen met 13 miljard euro tot 305 miljard euro. De stijging is met name veroorzaakt door de daling van de rekenrente met 0,2%-punt.

Categorie: