donderdag, 27. november 2014 - 18:12 Update: 27-11-2014 22:13

Pensioenpremie voor 2015 door ABP verlaagd

ABP verlaagt pensioenpremie
Heerlen

Pensioenfonds ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2015 verlaagt van 21,6% naar 19,6%. Dit meldt het ABP donderdagavond.

Het gaat om de pensioenpremie voor ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen. Voor militairen bedraagt de premie momenteel 26,9% van het pensioengevend salaris, na aftrek van de franchise, het deel van het salaris waarover militairen geen pensioenpremie betalen. Vanaf 1-1-2015 daalt deze premie naar 20,5%.

De premie daalt met name doordat de tijdelijke herstelopslag op de premie komt te vervallen. De herstelopslag was een tijdelijke verhoging van de premie die in 2009 werd ingevoerd. Dit was onderdeel van het herstelplan om de financiële positie van ABP te verbeteren. 

De premie voor 2015 is verder gebaseerd op het akkoord over de nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015 dat de Pensioenkamer overeenkwam. De Pensioenkamer is het orgaan waar sociale partners afspraken maken over de inhoud van de regeling. 

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):