dinsdag, 18. maart 2014 - 15:00 Update: 03-07-2014 0:40

Pilot landelijk register implantaten van start gegaan

Pilot landelijk register implantaten van start gegaan
Foto: Archief FBF.nl
Pilot landelijk register implantaten van start gegaan
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Deze maand start de pilot voor een landelijk register van implantaten.

Dat meldt minister Edith Schippers dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Bij implantaten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld borstimplantaten, kunstheupen en pacemakers. 

Dit register moet er toe leiden dat geplaatste implantaten worden geregistreerd en, wanneer nodig, getraceerd kunnen worden tot aan de patiënt. Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met branche- en beroepsverenigingen en is uitvoerig onderzocht hoe het register het beste opgezet kan worden.

Er kunnen problemen met een bepaald implantaat aan het licht komen die mogelijk schadelijk zijn voor de drager, bijvoorbeeld in het geval van de PIP-implantaten. In dat geval is het van belang zo snel en efficiënt mogelijk alle niet naar behoren functionerende implantaten te kunnen opsporen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Hierin moet het register uitkomst bieden.

De pilot die deze maand start loopt tot de zomer en is alleen gericht op borstimplantaten. Tegelijkertijd wordt het implantatenregister gebouwd en wordt de technische haalbaarheid getoetst. De uitkomsten van de pilot worden gebruikt bij de bouw van het register en om te kijken hoe de aanlevering van gegevens het beste plaats kan vinden. De eerste fase van het register zal naar verwachting eind dit jaar van start gaan.

Categorie: