zaterdag, 15. maart 2014 - 20:52 Update: 03-07-2014 0:40

Piratenpartij: minder cameras per 12 vierkante meter!

foto van camerabewaking | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

De Piratenpartij wil het aantal camera's per 12m² flink terugdringen. Volgens de Piratenpartij ervaren burgers meer bezwaren met het aantal camera's per 12 m² dan met het aantal Polen, Marokkanen of andere medelanders van buitenlandse afkomst.

De afgelopen jaren groeit het aantal camera's in de grote steden gestaag, ondanks de grote bezwaren die hiertegen zijn. Ondernemers en winkelend publiek ervaren slechts dat er minder toezicht is en dat agenten bij een aangifte nauwelijks moeite doen om beelden, als die er al zijn, te bekijken. Het is voor de Piratenpartij duidelijk: de camera's hebben feitelijk weinig zin. Voor het cameragebied bedraagt het oplossingspercentage voor geweldsincidenten over 2010 gemiddeld 58%; voor de gehele stad was dat percentage gemiddeld 72%, aldus een onderzoek van de gemeente Groningen.

Er wordt steeds dieper ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer van gewone Nederlanders. Men kan niet meer de straat op gaan zonder bekeken te worden door een camera. Het ergste is bespied te worden zonder het te weten. "Er worden telkens meer camera's geplaatst in de steden, maar er is niet meer politie om die beelden te verwerken. Ook daalt de criminaliteit in deze steden niet. Er is geen garantie dat de beelden van bijvoorbeeld de Amsterdamse Wallen alleen bij de Nederlandse overheid blijven. Hierdoor kunnen toeristen potentieel in gevaar gebracht worden. Iedereen heeft het recht iets te kunnen verbergen, de meesten van ons hebben ook gordijnen voor de ramen," zegt Dirk Poot, woordvoerder van de Piratenpartij.

Niet alleen betekent het plaatsen van camera's overal in grote steden dat burgers altijd gefilmd kunnen worden, het leidt er ook toe dat via gezichtsherkenning, zoals in Amsterdam, burgers van A tot Z gevolgd kunnen worden. De Piratenpartij maakt zich ernstig zorgen dat in de
toekomst dit veel verder zal gaan, zoals dat cameratoezicht ingezet zal worden om mensen die in de bijstand zitten te volgen in al hun bewegingen."In sommige steden worden mensen in de bijstand al achtervolgd door inspectie-ambtenaren, ik moet er niet aan denken dat straks alle mensen gevolgd kunnen worden tot in welke winkel zij binnenstappen of met wie zij een relatie hebben," aldus Poot,woordvoerder van de Piratenpartij.

Het in grote getalen plaatsen van camera's in de Nederlandse grote steden lijkt een opmars te zijn naar Europees beleid. De vertegenwoordigers van de Piratenpartij in het Europees Parlement verzetten zich tegen onder andere Project INDECT, dat zich ten doel lijkt te stellen om van Europa één grote politie-superstaat te maken. De Piratenpartij wil daarom nu al het aantal camera's in de grote steden terugdringen. "Wij willen geen transparante burger, maar een transparante overheid" aldus Poot.

Provincie: