dinsdag, 11. februari 2014 - 14:14 Update: 03-07-2014 0:42

Poch verliest zaak tegen Nederlandse Staat

Poch verliest zaak tegen Nederlandse Staat
Foto: SXC
Den Haag

De oud-piloot Poch die verdacht werd van betrokkenheid bij de zogenoemde dode vluchten in Argentinië tijdens de 'vuile oorlog', heeft zijn kortgeding tegen de Nederlandse Staat verloren.

Poch kan voor de toekomstige kosten van zijn Nederlandse advocaat nog steeds een vergoeding vragen aan de Raad voor de Rechtsbijstand. Wordt dit geweigerd dan kan hij naar de bestuursrechter. De eerdere afwijzingen van de Raad voor de Rechtsbijstand zijn definitief. Die beslissingen kunnen niet meer worden herzien, ook niet via een verkapt hoger beroep bij de civiele rechter. Deze vordering is daarom niet ontvankelijk verklaard door de Haagse kortgedingrechter.

Ook oordeelt de Haagse kortgedingrechter dat de Nederlandse staat niet onrechtmatig heeft gehandeld door medewerking te verlenen aan de uitlevering van Poch aan Argentinië. Bij een eerder kort geding heeft de Staat over de duur van de voorlopige hechtenis en de termijn waarbinnen de inhoudelijk behandeling zaak in Argentinië zal plaatsvinden, slechts een verwachting uitgesproken. Er is geen sprake van onjuiste informatie door de Staat.

Hoewel de situatie waarin Poch zich bevindt vanuit het oogpunt van mensenrechten reden tot zorg geeft, kan ook dit niet leiden tot toewijzing van de vordering. De Staat kan geen beslissingen nemen over de voortgang van het proces in Argentinië. 

 

Provincie: