zaterdag, 18. oktober 2014 - 11:19 Update: 18-10-2014 12:52

Politie constateerde bij 10 prostituees signalen mensenhandel

Actieweek mensenhandel: signalen mensenhandel bij 10 prostituees
Foto: Archief EHF
Den Haag

Tijdens de actieweek mensenhandel die plaats vond van 8 tot en met 14 oktober controleerde de politie 71 prostituees.

Bij tien prostituees zijn signalen van mensenhandel geconstateerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om signalen als slechte beheersing van de Nederlandse of Engelse taal, lange werktijden en emotioneel gedrag. Van de gecontroleerde prostituees is 83% 24 jaar of ouder. Het overgrote deel van de gecontroleerde prostituees heeft de Nederlandse (29%), Roemeense (19%) of Zuid-Amerikaanse (18%) nationaliteit. Op een enkeling na werkten zij allemaal in een woning.

Tijdens de controles zijn vier verdachten van mensenhandel in beeld gekomen bij de eenheden Den Haag (2), Midden-Nederland (1) en Zeeland-West-Brabant (1). Tijdens de controle van een prostituee in een woning bleek dat mogelijk een minderjarig meisje als prostituee werkzaam was. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Commerciële seksbranche
In de vergunde prostitutiebranche zoals, zoals bordelen, privéclubs of bijvoorbeeld raamprostitutie, is sprake van intensief toezicht en controle op vergunningen en legale tewerkstelling. Desondanks is ook in die sector soms sprake van misstanden, waarbij prostituees bijvoorbeeld hun verdiensten moeten afstaan of onder dwang in de prostitutie werken.

Voor het recente onderzoek lag de focus op de zogenoemde niet-vergunde prostitutie, bijvoorbeeld vanuit woningen of hotels. Om inzicht te krijgen of, en zo ja in welke mate, de problematiek uit de vergunde prostitutie ook speelt bij niet-vergunde prostitutie, houdt de politie regelmatig controleacties waarbij internetadvertenties van commerciële seksaanbieders worden uitgekozen. Vorig jaar vonden er twee grote landelijke controles plaats. In mei van dit jaar hield de politie eerder een grootschalige landelijke actie om mensenhandel in de prostitutie aan te pakken. In totaal controleerden agenten toen circa 100 prostituees en hielden zij enkele personen aan.

Provincie:
Blik op 112: