dinsdag, 8. april 2014 - 20:56 Update: 03-07-2014 0:38

Politie hield vondst mosterdgas onder de pet

Foto van chemische stoffen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Ede

De politie heeft in oktober vorig jaar goed gehandeld door de vondst van mosterdgas in een flat in Ede 'onder de pet' te houden.

Dit blijkt uit het rapport 'Evaluatie GRIP3-incident Mosterdgas Ede' dat dinsdag is gepresenteerd.

Op verzoek van de burgemeester van Ede heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de crisisorganisatie bij het aantreffen van een hoeveelheid zeer gevaarlijke stoffen in een kelderbox van een appartementencomplex in de gemeente Ede in oktober 2013.

Het rapport dat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld geeft inzicht in de manier waarop het incident is aangepakt en de wijze waarop de verschillende actoren met elkaar hebben samengewerkt.

Op basis van het onderzoek concludeert de Inspectie dat de afhandeling van het incident over het algemeen goed is verlopen. Door de gekozen werkwijze kon de verwijdering van de stoffen zorgvuldig en in alle rust worden voorbereid en zijn de bewoners op een goede manier geïnformeerd over de tijdelijke ontruiming van het appartementencomplex.

Het onderzoek leverde ook enkele leerpunten op. Deze hebben betrekking op de rol van de Gemeenschappelijke Meldkamer bij een stille alarmering, het borgen van het proces informatiemanagement en de toepassing van de GRIP-structuur.