vrijdag, 29. augustus 2014 - 15:33 Update: 29-08-2014 22:58

Politie Noord-Brabant laat als eerste korps locaties 64 flitspalen online zien

Politie Noord-Brabant:hier staan onze 64 flitspalen
Foto: fbf
Den Bosch

De Politie Eenheid Oost-Brabant heeft vrijdag als eerste politiekorps in Nederland het Elektronisch Trajectendossier online gezet, zodat iedereen kan zien waar de politie mobiele snelheidscontroles op snelheid uitvoert.

Het Elektronisch Trajectendossier, de eerste in zijn soort in Nederland, toont op een verhelderende manier 64 geprioriteerde snelheidslocaties in de politieregio Oost-Brabant. Het Team Verkeer van de politie controleert hier frequent op snelheid met behulp van radarapparatuur of met behulp van de lasergun.

Elke locatie is voorzien van een illustratieve foto. De reden van snelheidscontrole wordt per locatie mede gemotiveerd door het verschaffen van een overzicht van het aantal verkeersdoden- en gewonden, geregistreerd over een bepaalde periode. Ook de aard van de ongevallen (kop-staart/flank) wordt erin verwoord. De locaties die de politie in de handhaving heeft zijn gebaseerd op een jaarlijks terugkerende ongevallenanalyse. Dat betekent dat het Elektronisch Trajectendossier ieder jaar deels moet worden aangepast.

Analysegegevens
De vermeldde 64 snelheidslocaties in het Elektronisch Trajectendossier zijn geprioriteerde locaties, waar het Team Verkeer van de Politie Eenheid Oost-Brabant regelmatig controleert. Die keuzes zijn gemaakt dankzij het samenvoegen van analysegegevens, afkomstig van de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. De handhaving maakt deel uit van de campagne Help Brabant op weg naar 0 verkeersdoden. .

Grove overtreders
Wat niet in het Elektronisch Trajectendossier staat zijn de locaties waar flitspalen staan of waar de basisteams van de politie controleren. Deze maken gebruik van de lasergun of van de rijdende surveillance. De rijdende surveillance maar ook de onopvallende videosurveillance van het Team Verkeer verbaliseren in principe op alle wegen bestuurders die de maximumtoegestane snelheid ruimschoots overschrijden, de zogeheten grove overtreders.

Basisteams
Naast de 64-mobiele snelheidslocaties, zoals beschreven in het Elektronisch Trajectendossier, nemen de politie basisteams andere snelheidslocaties voor hun rekening ten behoeve van de verkeersveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld 30-km wegen en locaties in de buurt van winkelcentra, oversteekplaatsen en in de omgeving van scholen. Daarnaast wordt er gehandhaafd op vaste locaties met behulp van digitale flitspalen.

Deze zijn veelal geplaatst ter hoogte van een kruispunt of in de omgeving van in- en uitvalswegen, daar dus waar een aangepaste snelheid noodzakelijk is voor een veiliger verkeersbeeld. De huidige digitale flitspalen zijn 24 uur actief en controleren op snelheid en/of rijden door rood licht.

Provincie:
Blik op 112: