zaterdag, 30. augustus 2014 - 15:21 Update: 31-08-2014 13:38

Politie pakt paspoorten af van twee 'jihadgezinnen' in Huizen

Politie pakt paspoorten jihadgezinnen af in Huizen
Foto: Archief FBF
Huizen

De politie heeft de paspoorten van tien inwoners van Huizen afgepakt omdat ze van plan waren om te gaan vechten voor de terroristen van de Islamitische Staat (IS).

Onderzoek wees uit dat het gaat om één gezin bestaande uit man, vrouw en één kind. En één gezin bestaande uit man, vrouw en vijf kinderen. Beide gezinnen hebben vermoedelijk de intentie om zich te vestigen in het kalifaat van de Islamitische Staat (IS).

Op basis van die aanwijzingen hebben gemeente, Openbaar Ministerie, politie en de Raad voor de Kinderbescherming direct gezamenlijk en daadkrachtig opgetreden. Vrijdagavond 29 augustus hebben NCTV en gemeente voorgenomen om de paspoorten van de betrokken gezinnen vervallen te verklaren. Dit houdt in dat zij niet meer beschikken over een paspoort en er geen nieuw paspoort kan worden uitgegeven. Daarmee wordt voorkomen dat deze personen en hun kinderen kunnen uitreizen.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft vrijdagavond 29 augustus de woonadressen van de twee gezinnen bezocht. Aanleiding daarvoor was het waarborgen van de veiligheid van de kinderen. De kinderen uit beide gezinnen zijn die avond uit huis geplaatst op grond van een machtiging van de kinderrechter. Zij zijn ondergebracht op veilige adressen.

Ook is er direct een strafrechtelijk onderzoek gestart. De verdenking bestaat uit het steunen van de gewapende strijd van terroristische beweging IS en zich met dit doel te willen vestigen in Syrië. In dit kader zijn er huiszoekingen geweest. Daarbij zijn vier volwassenen aangehouden. Het betreft twee mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 30 tot 34 jaar, allen woonachtig in Huizen.

Burgemeester Hertog van Huizen laat weten "We werken samen in het belang van veiligheid. Ook in het belang van de veiligheid van de betrokken kinderen. Landelijk wordt er krachtig samengewerkt in de strijd tegen het terrorisme. Daarbij hoort ook mensen behoeden voor uitreizen om zich te voegen bij een terroristische organisatie. Daarop was dit snelle, gezamenlijke en krachtige optreden gericht."

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):