donderdag, 17. april 2014 - 7:41 Update: 03-07-2014 0:38

Politie verleend veel minder wapenvergunningen na schietdrama Alphen

foto van wapen | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De politie heeft in de afgelopen jaren minder wapenvergunningen verleend. In 2013 ging het in totaal om ruim 75.000 vergunningen, dit zijn nieuwe aanvragen en verlengingen van sportschutters en jachtaktehouders.

In 2011 waren dat er ruim 77.000. Er zijn meer aanvragen voor een vergunning geweigerd: 109 in 2013 tegenover 75 in 2011. Daarnaast zijn er in 2012 en 2013 iets vaker vergunningen ingetrokken (230 in 2013, 346 in 2012, 226 in 2011).

De politie voert sinds een aantal jaren een meer restrictief beleid als het gaat om wapenvergunningen. Aanvragers van een vergunning worden uitgebreider en op risicofactoren gescreend. Het gaat dan onder andere om specifieke kenmerken van de aanvrager, zoals eerder crimineel gedrag, agressie, extreme uitingen van radicalisering et cetera.

Landelijke registratiesysteem
Ook werkt de politie nu met één landelijk registratiesysteem. Dit systeem kan worden gekoppeld aan de andere politiesystemen, waardoor kan worden nagegaan of de aanvrager in de politiesystemen voorkomt.

Wapens
Het totaal aantal wapens in Nederland waarvoor een vergunning is afgegeven, is licht gedaald. In 2013 ging het om ruim 212.000 wapens, ten opzichte van ruim 215.000 in 2012. Een vergunning kan worden afgegeven voor meerdere wapens. De vergunning heeft een geldigheid van één jaar.

Huisbezoek
De politie dient ter controle een huisbezoek te brengen aan iedere verlofhouder met wapens thuis. Sinds 1 januari 2013 wordt ook dit mede gedaan op basis van risicofactoren. Verlofhouders krijgen eens in de drie jaar een onverwacht huisbezoek. Jongeren onder de 25 jaar worden jaarlijks gecontroleerd en ouderen worden gecontroleerd op basis van steekproeven en risicoindicatoren.