maandag, 24. maart 2014 - 14:23 Update: 03-07-2014 0:39

Presentatie resultaten crisisoefening @tomic2014 op nucleaire top

Foto van militair plattegrond Defensie | Min. Defensie
Foto: Min. Defensie
Den Haag/Maastricht

Maandag zijn in het World Forum de resultaten van @tomic 2014 gepresenteerd aan de deelnemers van de NSS. Dit meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maandag.

'@tomic 2014 was een internationale crisisoefening en vond dit jaar van 18 tot en met 20 februari plaats in Nederland in Maastricht', aldus de NCTV.

Deze simulatieoefening was bedoeld om de internationale samenwerking te bevorderen bij de preventie van terrorisme met radiologische en/of nucleaire middelen. De oefening was een side-event van de Nucleair Security Summit, die vandaag en morgen plaatsvindt in Den Haag.

@tomic2014 kon voortborduren op de resultaten van de oefening van 2012 en leverde ook nu weer waardevolle lessen op voor de toekomst. Terroristen stoppen niet bij de landsgrenzen, uit de oefening bleek maar weer dat internationale samenwerking op alle vlakken, van communicatie tot beleid, zeer zinvol is. De oefening heeft bijgedragen aan dit besef en de internationale contacten tussen de verschillende partijen.

De NCTV @tomic2014 samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en een groot aantal nationale en internationale partners. Ruim 250 experts afkomstig uit 50 landen oefenden mee. Zij doorliepen een fictief maar realistisch scenario rond de dreiging van een terroristische aanslag met nucleaire middelen.

Nieuw dit jaar was dat niet alleen geoefend werd met de fase voor een aanslag maar voor het eerst ook met de fase na een daadwerkelijke aanslag. Daarnaast speelden cybersecurity, de media, crisiscommunicatie en forensisch onderzoek een belangrijke rol.

Wie de organisatie van @tomic2016 op zich zal nemen is nog niet bekend.