maandag, 28. april 2014 - 15:07 Update: 03-07-2014 0:37

Project-X schade Haren vergoed door daders

Project-X schade Haren vergoed door daders
Haren

Gedupeerden van de rellen in Haren, die in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds, hebben hun opgegeven schade uiteindelijk volledig vergoed gekregen van de daders.

Vooraf werd gedacht dat zij alleen een klein deel van hun schade vergoed zouden krijgen.

Achttien mensen die in september 2012 schade hebben geleden, hebben geld uitgekeerd gekregen via het Schadefonds. In totaal hadden ze voor ruim zeventienduizend euro aan schade gemeld. De schade varieerde van zeventig euro tot 2.500 euro.

In oktober 2013 was al ruim veertienduizend euro uitgekeerd aan de gedupeerden. In het afgelopen half jaar hebben de laatste veroordeelde daders nog eens drieduizend euro gestort in het fonds. Hierdoor hebben ook de slachtoffers met veel schade deze volledig vergoed gekregen.

Primeur
Het aantal mensen dat een vergoeding heeft gevraagd en gekregen is relatief klein omdat verzekeringsmaatschappijen veel van de schade al hebben vergoed. De symbolische waarde van de Regeling openlijk geweld, die het Schadefonds Geweldsmisdrijven uitvoert, is echter groot. Het was voor het eerst dat mensen met materiële schade door openlijk geweld een tegemoetkoming konden krijgen in de schade.

De schadevergoeding is betaald van de boete, die de rechter heeft opgelegd aan de daders. Zij zijn hiermee verantwoordelijk gehouden voor de materiële schade die ze hebben veroorzaakt bij de rellen. De gedupeerden bleven hierdoor niet met de kosten zitten. De Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld loopt tot 1 januari 2015 en zal daarna worden geëvalueerd. De regeling is ontworpen naar aanleiding van de rellen in Haren en is zo opgesteld dat deze ook bruikbaar is voor vergelijkbare andere incidenten.

Provincie: