maandag, 17. februari 2014 - 17:19 Update: 03-07-2014 0:42

Provider moet straks gestolen mobieltje blokkeren

Foto van gestolen telefoon | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Opstelten is bezig met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om telecom providers te verplichten om een gestolen telefoon direct te blokkeren. Dit schrijft de minister vrijdag in antwoord op Kamervragen.

IMEI-blokkeren
Uit ervaringen in andere landen blijkt dat na invoering van zogenaamde IMEI-blokkering het aantal straatroven met circa 20% daalt. ‘Het traject om de zogenoemde IMEI-blokkering in Nederland wettelijk verplicht te stellen is in volle gang’, aldus Opstelten.

1 januari 2015
De minister belooft dat het conceptwetsvoorstel binnen enkele weken in consultatie zal gaan, zodat het voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet voor het zomerreces bij de Kamer kan worden ingediend. Alles is erop gericht om de wetgeving van kracht te laten zijn per 1 januari 2015.