donderdag, 10. juli 2014 - 20:48

Provincie: 130 km/uur overdag en 100 km/uur 's-nachts op A270

snelheidsmeter, maximum, snelheid, autosnelweg
Foto: SXC
Den Bosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten om de maximale snelheid op de autosnelweg A270 tussen Helmond en Eindhoven in de avond- en nachturen tussen 23.00 uur en 07.00 uur te verlagen naar 100 km/uur.

Overdag geldt op deze autosnelweg de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/uur. De provincie heeft deze beslissing op bezwaar genomen na afweging van de verschillende belangen en ingediende bezwaren voor omwonenden en advies van de onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie.

 

Het snelheidsregime op de A270 is in de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest. Omwonenden uit Nuenen willen de snelheid op de A270 graag verlaagd zien tot 80 km/uur. Daar staat tegenover dat de A270 is ontworpen en ingericht als een autosnelweg. Op autosnelwegen is sinds vorig jaar 130 km/uur de reguliere snelheid. Na zorgvuldig onderzoek naar de effecten voor de omgeving en het wegen van alle belangen is daarom besloten dat de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/uur voor autosnelwegen op deze weg in de nacht wordt verlaagd naar 100 km/uur. De provincie is van mening dat een dynamisch snelheidsregime van 130/100 km/uur zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de wegenverkeerswetgeving voor autosnelwegen ligt. Daarnaast worden met de verkeersveiligheid- en milieunormen niet overschreden en bestaat er geen juridische grond om de snelheid terug te brengen. Om tegemoet te komen aan de zorgen over het grote verschil in snelheden op een kort traject, wordt op de aansluiting met de busbaan en de kruising met de Neervoorstebaan de snelheid met een extra stap ‘afgepeld’ door daar permanent 100 km/uur vast te stellen.

Advies

Gedeputeerde Van Heugten: “Het snelheidsregime op de A270 is al langere tijd onderwerp van discussie. Nadat de rechtbank ons besluit van 16 augustus 2012 vernietigde, hebben we opnieuw onderzoek gedaan en hebben we gesprekken gevoerd met de verschillende bezwaarmakers. Helaas bleek het onmogelijk om te komen tot een oplossing die bevredigend is voor alle betrokkenen. Alle bezwaren en het advies van de Hoor- en Advies Commissie en de landsadvocaat overwegende hebben we besloten om de maximale snelheid op autosnelwegen van 130 km/uur voor de A270 te verlagen naar 100 km/u tussen 23.00 en 07.00 uur. Die beslissing komt overeen met het besluit dat we op 16 augustus namen, maar dit keer hebben we het naar onze mening beter gemotiveerd met diverse onderzoeken."