dinsdag, 26. augustus 2014 - 16:47 Update: 26-08-2014 16:48

Provincie verlengt en verruimt Groninger Energiepremie

Provincie verlengt en verruimt Groninger Energiepremie
Foto: Archief EHF
Groningen

De Groninger Energiepremie is verlengd tot 1 april 2015. Bovendien wordt de regeling verruimd. Tot 1 september kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor energiebesparing als ze drie of vier maatregelen uitvoeren. Na 1 september kunnen zij ook subsidie krijgen voor een of twee energiebesparende maatregelen. De verlenging en uitbreiding van de Groninger Energiepremie betekenen een investering van een half miljoen voor de provincie.

Energiebesparende maatregelen
Energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor een premie zijn het plaatsen van gevel-, vloer- en/of spouwmuurisolatie (met een hoge isolatiewaarde); HR++ glas; een zonneboiler met collector; een warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater (warmtepomp+warmteopslagvat) en een elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming in combinatie met lagetemperatuurverwarming.

Uitbreiding en verlenging
De Groninger Energiepremie is sinds april 2014 beschikbaar en is voor een deel gefinancierd met Europees geld. Europa stelde de eis dat er ten minste drie of vier maatregelen uitgevoerd moesten worden. De regeling zou stoppen op 1 september 2014. De belangstelling voor de regeling viel tegen. Uit reacties bleek dat drie of vier maatregelen voor woningeigenaren te veel zijn om in één keer uit te voeren. Daarom heeft de provincie besloten om de regeling met eigen geld uit te breiden, zodat eigenaren ook subsidie kunnen krijgen voor een of twee maatregelen. De looptijd van de subsidieregeling wordt verlengd tot 1 april 2015.