vrijdag, 14. februari 2014 - 14:24 Update: 03-07-2014 0:42

PVV neemt nog verder afstand in peilingen

Foto van Wilders op poster | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De PVV neemt met 30 zetels weer iets verder afstand van de achtervolgers, terwijl D66 een gestage opmars maakt. Dit blijkt vrijdag uit de nieuwste peilingen van TNS NIPO.

VVD en PvdA staan, bijna anderhalf jaar na de Kamerverkiezingen van september 2012, nog altijd op zwaar verlies. De VVD (17 zetels verlies) staat nu met 24 zetels gedeeld tweede in de zetelpeiling, de PvdA (23 zetels verlies) staat nu op 15 zetels.

Vertrouwen Rutte II blijft laag
Het vertrouwen in het kabinet Rutte II is onverminderd laag. Toch verwacht minder dan een derde dat het kabinet dit jaar valt en ruim een derde denkt dat Rutte II de volle rit uitzit. 

In vergelijking met de peiling van twee maanden geleden boekt de PVV opnieuw terreinwinst (van 27 naar 30 zetels). D66 en VVD volgen op afstand met elk 24 zetels. De SP staat met 19 zetels licht voor op zowel CDA (16) als PvdA (15). De PvdA is in deze peiling dus de zesde partij, al zitten SP, CDA en PvdA – rekening houdend met nauwkeurigheidsmarges – erg dicht bij elkaar.

De overige verschuivingen ten opzichte van de vorige peiling zijn statistisch te verwaarlozen: ChristenUnie en 50 Plus zouden beiden 6 zetels halen, GroenLinks staat nu op 4 zetels en SGP en Partij voor de Dieren zouden 3 zetels halen. De Piratenpartij komt te kort voor een zetel.

Veel PvdA-kiezers weten het op dit moment niet
De PvdA-kiezer uit 2012 twijfelt sterk. Het vertrouwen in het kabinet Rutte II is laag, evenals de waardering voor Diederik Samsom. Weglopende PvdA-kiezers zoeken vooral hun heil bij de SP (11%), PVV (9%), D66 (7%) en GroenLinks (4%). Verder valt op dat maar liefst 32% op dit moment geen partij kan noemen op de vraag ‘op welke partij zou u nu stemmen? – een beduidend hoger percentage dan gemiddeld (23%). Slechts 22% zou op dit moment opnieuw voor de PvdA kiezen.

Op de vraag of ze opnieuw zouden gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zegt slechts 57% van de voormalig PvdA-kiezers ‘zeker wel’. Dat klinkt relatief hoog, maar is het niet. Ter vergelijking: onder voormalig CDA-kiezers is dat 79%, D66-kiezers 93% en VVD-kiezers 73%. Op de korte termijn is dit gevaarlijk voor de PvdA, want op dezelfde vraag met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen scoren PvdA-kiezers uit 2012 eveneens laag (46% zeker wel).

Ook degenen die bij de gemeenteraadsverkiezingen op de PvdA zeggen te stemmen zijn niet erg zeker van hun gang naar de stembus (51% zeker wel), terwijl dat onder potentiele D66-kiezers – een belangrijke concurrent in sommige grote steden – bijvoorbeeld 64% is. [1]
 
Voormalige VVD-kiezers zoeken hun heil vooral bij D66 (10%), PVV (10%) en CDA (7%). Van degenen die in 2012 op de VVD stemden zou 42% dat nu opnieuw doen en 19% weet het nu nog niet en kan dus geen voorkeur aangeven.
 
Koers van zowel VVD als PvdA leidt (bij weglopende kiezers) tot ontevredenheid
Ten opzichte van de vorige peiling zien we dat de PvdA drie zetels inlevert. De VVD blijft stabiel op 24 zetels, maar slaagt er evenmin in terrein terug te winnen. Regeren maakt kwetsbaar, blijkt uit de verklaringen door kiezers die beide partijen de rug zouden toekeren als er nu verkiezingen zouden zijn. 
Provincie:
Tag(s):