vrijdag, 21. maart 2014 - 23:05 Update: 03-07-2014 0:39

PVV-politici verlaten radicaliserende leider Wilders

Foto van Wilders op poster | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Almere

Vier PVV-statenleden en acht PVV-raadsleden in Almere zijn opgestapt na crisisoverleg.

Lijsttrekker Toon van Dijk wilde weinig kwijt na afloop aan de pers, maar in een persverklaring laten de opgestapte PVV-leden weten het niet eens te zijn met de uitlatingen van hun Geert Wilders. Joram van Klaveren had het stadhuis via een andere uitgang verlaten.

Persverklaring PVV Flevoland:
Wij betreuren de ontwikkelingen rondom de uitlatingen van Geert Wilders de afgelopen dagen. Wij benadrukken dat wij vierkant staan achter het partijprogramma van de PVV. De wijze waarop de heer Wilders de afgelopen dagen dat standpunt naar buiten heeft gebracht en met name de wijze waarop dat woensdag jl. is gebeurd is niet de onze. Hierdoor heeft het beeld kunnen postvatten dat wij voorstander zouden zijn van uitzetting van Marokkanen in het algemeen. Dat zijn wij niet. De media en andere politieke partijen hebben de context waarbinnen de uitlatingen werden gedaan niet in acht genomen. Zij hebben in onze ogen uitdrukkelijk medeverantwoordelijkheid te nemen voor de hetze tegen PVV'ers zoals die is ontstaan.

Dat neemt niet weg dat de heer Wilders kon weten wat het gevolg zou zijn van de wijze waarop hij de standpunten heeft verwoord. De heer Wilders heeft geen afstand genomen van zijn handelwijze. Met uitzondering van de heren Jansen en Kok kunnen en willen wij de gevolgen daarvan niet voor onze rekening nemen. Wij nemen derhalve uitdrukkelijk afstand van de handelwijze van de heer Wilders. De gevolgen daarvan onderkennen we en accepteren we.