woensdag, 2. april 2014 - 10:43 Update: 03-07-2014 0:39

Raad van State vernietigt plannen woningbouw bij Schiphol

foto van schiphol | fbf
Foto: fbf
Haarlemmermeer

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan dat onder meer woningbouw bij Schiphol mogelijk maakt, gedeeltelijk vernietigd.

Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (2 april 2014) in een zaak over het bestemmingsplan 'Badhoevedorp Lijnden-Oost' van de gemeente Haarlemmermeer. Luchthaven Schiphol en KLM en een aantal bedrijven en inwoners van Badhoevedorp hadden hiertegen beroep ingediend bij de Raad van State. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Woningbouwmogelijkheden
Het bestemmingsplan maakt indirect de bouw mogelijk van ongeveer 700 woningen in het gebied De Schuilhoeve bij Schiphol. De Raad van State is van oordeel dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen inzicht heeft geboden in de vraag of bij de geplande woningen 'een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd' als gevolg van het proefdraaien van vliegtuigen en het zogenoemde grondgeluid. Evenmin is duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de geplande woningbouw voor de bedrijfsvoering van Luchthaven Schiphol en KLM, aldus de hoogste bestuursrechter.

Overige bezwaren
Verder is de Raad van State van oordeel dat de gemeenteraad onderzoek had moeten doen naar de 'ruimtelijke aanvaardbaarheid' van het doortrekken van de Kamerlingh Onneslaan naar de Schipholweg. Ook heeft de gemeenteraad niet duidelijk gemaakt of er voldoende parkeerplaatsen zullen worden aangelegd bij een gepland hotel aan de Schipholweg. Ten slotte is de Raad van State van oordeel dat voor de verplaatsing van sportcomplex De Veldpost naar de Schipholweg een exploitatieplan had moet worden vastgesteld. De Raad van State heeft overige bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard.

Gevolg
Het gevolg van de uitspraak is dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer beter onderzoek moet doen en het bestemmingsplan beter moet motiveren als het de ontwikkelingen wil realiseren die de Raad van State vandaag heeft vernietigd.

Provincie:
Tag(s):