maandag, 18. augustus 2014 - 8:05 Update: 18-08-2014 8:18

Rabobank en ING financieren Amerikaans dierenleed

Rabobank en ING financieren Amerikaans dierenleed
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Rabobank en ING verstrekten in de periode 2010-2013 voor ruim 1 miljard euro aan kapitaal aan drie Amerikaanse vleesbedrijven die betrokken waren bij ernstige vormen van dierenmishandeling.

Uit onderzoek van economisch onderzoekbureau Profundo in opdracht van Wakker Dier, blijkt dat Rabobank en ING Pilgrim’s Corp financieren. Deze grote plofkip-producent kwam afgelopen juni ernstig in opspraak omdat één van haar leveranciers plofkippen levend begroef. Twee andere vleesgiganten – Tyson Foods en Smithfield Foods – kwamen in het nieuws wegens mishandeling van varkens. In de V.S. is dierenwelzijn slechter geregeld dan in Europa. Er bestaan geen wettelijke regels voor huisvesting en verzorging van dieren. Wakker Dier wil dat de banken bij hun investeringen per direct concrete eisen stellen aan dierenwelzijn.

Misstanden bij Pilgrim’s Corp
Pilgrim’s Corp heeft – net als veel andere Amerikaanse vleesproducenten – haar boeren gecontracteerd: dit betekent dat Pilgrim eigenaar is van de dieren en het verzorgingsregime bij de boer bepaalt (zie ook wiki: Vertical Integration). Undercover onderzoek in 2014 in een plofkippenstal onder contract van Pilgrim’s Corp, toonde aan dat zieke en dode kippen samen in een grote put werden gegooid. De nog levende dieren sterven dan langzaam door honger, dorst of verstikking (zie ook CNN).
Het bedrijf wordt ook genoemd in de Washington Post bij een onderzoek in 2013 over slachtlijnen. Controleurs meldden dat de lijnen vaak zo snel gaan, dat kippen levend in kokend water gedompeld worden. Meer dan 680.000 kippen (USDA, p15) ondergingen in de V.S. dit vreselijke lot.

Tyson en Smithfield Foods betrokken bij mishandeling van varkens
Tyson Foods was zowel afgelopen november (Mercy for Animals, NBC) als in 2012 (Mercy for Animals, 5NewsOnline) in het nieuws, omdat werknemers van een Tyson-leverancier varkens mishandelden. Vleesgigant Smithfield kwam in 2010 in opspraak (Humane Society, Huffington Post) vanwege mishandeling van varkens bij een van hun fokkers.

Varkens van 90 kilo krijgen in Amerika vaak slechts 0,6m2 ruimte; in Europa is dit 0,8 m2. Hoewel zij afschaffing aanmoedigen staan Smithfield en Tyson de komende jaren nog toe dat hun leveranciers zeugenboxen voor zwangere varkens gebruiken. In Amerika zijn deze boxen omstreden en in Europa inmiddels verboden vanwege dierenleed. Ook mag antibiotica nog altijd worden toegediend als groeibevorderaar. China maakte vorige week nog bekend dat ze varkensvlees van Tyson Food weigert vanwege het gebruik van de – in de EU verboden – groeibevorderaar ractopamine.

V.S. kent geen minimumeisen voor veehouderij

In Verenigde Staten gelden geen wettelijke eisen voor het houden van kippen, koeien of varkens. Er zijn enkel (niet-bindende) advies richtlijnen voor de huisvesting. Volgens de richtlijnen van de National Chicken Council krijgen vleeskuikens nog minder ruimte dan in Europa en minder nachtrust. Ook worden ze vaak nog zwaarder geslacht. Dit leidt onder andere tot meer voetzweren, borstblaren en kreupelheid.
Rabo en ING: topinvesteerders in de Amerikaanse vleesindustrie
In juni 2014 publiceerde Wakker Dier het rapport ‘Bankinvesteringen in buitenlandse megastallen’, uitgevoerd door economisch onderzoekbureau Profundo. Hieruit blijkt dat Rabobank en ING topinvesteerders zijn in de internationale vleessector en tussen 2010 en 2013 minimaal 3,5 miljard euro in de Amerikaanse vee- en vleesindustrie staken.

Op verzoek van Wakker Dier deed Profundo nader onderzoek naar de investeringen in drie Amerikaanse vleesgiganten: Tyson Foods (varkens, koeien en kippen), Smithfield Foods (varkens) and Pilgrim’s Corp (kippen). Rabobank en ING verstrekten middels twee financieringsvormen kapitaal aan deze bedrijven: via het verstrekken van leningen en via het assisteren bij de uitgifte van obligaties. Rabobank deed dit voor een totaalbedrag van 686 miljoen euro en ING voor 350 miljoen euro. Gezamenlijk is dat dus meer dan 1 miljard euro aan verstrekt kapitaal.
 

Rabobank en ING stellen geen enkele eis aan huisvesting of dierenwelzijn
De betrokken banken stellen op hun website dierenwelzijn belangrijk te vinden, maar hanteren bij hun investeringen geen enkele concrete minimum eis aan huisvesting of dierenwelzijn. Zelfs de minimum normen van de EU worden niet aan de klanten voorgeschreven

 

 

Provincie: