dinsdag, 25. februari 2014 - 19:08 Update: 03-07-2014 0:41

Radboud ziekenhuis ontvangt alsnog vergoeding zorgkosten van Achmea

Foto van ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Nijmegen

Achmea gaat aan het Radboudumc alsnog een deel van de zorgkosten vergoeden die het ziekenhuis in 2013 heeft gemaakt. Dit meldt het RadboudUMC dinsdag.

‘We zijn in goed overleg tot een oplossing gekomen voor het verschil van inzicht over de hoogte van de zorgkosten in 2013’, aldus het ziekenhuis.

Dit leidde eind 2013 tot het - waar medisch mogelijk- uitstellen van zorg door het Radboudumc voor nieuwe patiënten met een zorgverzekering bij een van de Achmea-merken.

Het Radboudumc verwachtte in september 2013 dat aan het eind van dat jaar een forse overschrijding zou ontstaan op de inkoopafspraak met Achmea. Het was op dat moment niet duidelijk wat de oorzaak was.

De partijen installeerden een werkgroep, bestaande uit financieel experts van Achmea en Radboudumc, plus een onafhankelijke derde partij (Gupta Strategists). Deze werkgroep heeft de gegevens nader geanalyseerd en de hoogte en oorzaak van de overschrijding in kaart gebracht.

Uit deze analyse is gebleken dat, tegen de landelijke trend in, het aantal behandelde Achmea-verzekerden in het Radboudumc is toegenomen. Een andere uitkomst van het onderzoek is dat bij een beperkt aantal Achmea-verzekerden de kosten van dure niet planbare academische zorg hoger zijn uitgevallen dan gezamenlijk werd verwacht.

6,4 miljoen euro extra
Op basis van de uitkomsten van de analyse is afgesproken dat Achmea 6,4 miljoen euro extra betaalt voor de academische, niet planbare zorg, zoals zorg buiten de regio, langdurige zorg op IC en dure geneesmiddelen. Het Radboudumc neemt tevens een deel van de ontstane overschrijding voor haar rekening.

Daarnaast was er in het contract 2013 reeds voorzien in het vergoeden van een aantal academische behandelingen (2,7 miljoen euro) op basis van de werkelijke gemaakte kosten.

Achmea en het Radboudumc hebben de afgelopen periode intensief en constructief samengewerkt. Beide partijen hebben aangegeven kosten en kwaliteit van zorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien.

Op basis van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek zijn de reeds gemaakte afspraken over 2014 aangepast, waarbij naast kwaliteit en prijs ook afspraken zijn gemaakt over monitoring en de medisch inhoudelijke informatie achter de financiële cijfers.