dinsdag, 22. april 2014 - 12:13 Update: 03-07-2014 0:37

RAI in de lift door internationale activiteiten

foto van Rai | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

Amsterdam RAI heeft over 2013 een nettoresultaat van € 3,3 miljoen (2012: € 2,1 miljoen) behaald. Deze winstgroei is gerealiseerd dankzij een uitzonderlijk goed congresjaar en groei van de internationale activiteiten.

Voor het eerst in de geschiedenis wist Amsterdam RAI meer dan 400.000 internationale bezoekers te trekken. Het uitblijven van de AutoRAI kon deels worden opgevangen, maar had impact op de omzet. De afgelopen vijf jaar heeft Amsterdam RAI, in een economisch uitdagend klimaat, zonder uitzondering positieve resultaten geboekt. Ook voor 2014 zijn de vooruitzichten positief. Om haar internationale positie verder te versterken, is Amsterdam RAI in oktober gestart met het Amtrium, het eerste van drie nieuwbouwprojecten.

Resultaat verbeterd tot € 3,3 miljoen
Qua omzet moest Amsterdam RAI een pas op de plaats maken, onder meer door het wegvallen van de AutoRAI en het afstoten van MECC Maastricht. De omzet bedroeg € 116,6 mln en is hiermee bijna 15% gedaald ten opzichte van een jaar eerder (2012: € 134,7 miljoen). Onder aan de streep overheerst tevredenheid; Amsterdam RAI heeft 2013 met een positief resultaat weten af te sluiten. Per saldo is het nettoresultaat over het verslagjaar met 60% gestegen tot € 3,3 miljoen (2012: € 2,1 miljoen).

Goed congresjaar
Amsterdam RAI kende een uitzonderlijk goed congresjaar. Cardiologen, oncologen, hepatologen, trombose-specialisten; voor de meest uiteenlopende medisch specialismen mocht Amsterdam RAI congressen faciliteren. In 2013 bezochten ruim 400.000 internationale bezoekers Amsterdam RAI waarmee de afgelopen vijf jaar een groei van ruim 30% in het congressegment is gerealiseerd.

Provincie:
Tag(s):
rai