zaterdag, 11. januari 2014 - 9:05 Update: 03-07-2014 0:44

Reactie NVWA op uitzending Zembla

Foto van brood | Archief FBF.nl
Foto: archief
Utrecht

Het programma Zembla besteedt in de uitzending van donderdag 9 januari aandacht aan brood van bakkersbedrijf Bakkersland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in juli 2013 naar aanleiding van een melding van de milieudienst Haarlemmermeer over een incident bij een bakker contact opgenomen met het bedrijf Bakkersland. Het bedrijf heeft aangegeven dat al het brood dat in de ovens gebakken was uit voorzorg was teruggehaald uit de distributiecentra. Omdat het hier ging om een voorzorgsmaatregel en omdat al het brood was teruggehaald was het bedrijf niet verplicht consumenten hierover te informeren.

De NVWA ziet erop toe dat het bedrijf alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt om te voorkomen dat er een risico optreedt voor consumenten. De NVWA controleert bakkersbedrijven op naleving van de regels voor voedselveiligheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de Inspectie SZW houden toezicht op van asbest in installaties en het op de juiste manier beschermen van werknemers. De NVWA en ILenT voeren op donderdag 9 januari een extra inspectie uit bij het bedrijf Bakkersland.

Nauwelijks risico volksgezondheid

Omdat Bakkersland destijds al het brood heeft teruggehaald is het niet aannemelijk dat consumenten brood met asbest hebben gegeten. Volgens het Bureau risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA vormt het eten van brood met asbestdeeltjes niet of nauwelijks een risico voor de volksgezondheid. BuRO baseert zich onder andere op een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De WHO concludeert dat er weinig bewijs is dat inname van voedsel met asbestdeeltjes schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Dit in tegenstelling tot het inademen van asbestdeeltjes wat substantiële risico’s oplevert voor de volksgezondheid.

Provincie: