woensdag, 3. september 2014 - 18:19 Update: 04-09-2014 7:24

Repatriëringsmissie vindt uitspraken RTL onderzoek rampvlucht MH17 ongepast

'Veel mis bij Nederland zoektocht bij MH17'
Foto: YouTube
Den Haag

Voordat de Nederlandse missie in het rampgebied van de rampvlucht MH17 begon, heeft zij geen contact gehad met de leiders van de lokale reddingsdienst. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Uit gesprekken met de twee kolonels van de Oekraïense reddingsdienst blijkt dat de Nederlanders gewoon zijn gaan zoeken, zonder belangrijke informatie over de Oekraïense zoekactie in te winnen.  Kolonel  Alexei Migrin heeft vijf dagen lang de zoekactie van slachtoffers gecoördineerd. Sommige gebieden zijn 3 à 4 keer doorzocht naar lichaamsdelen. De Nederlanders begonnen hier opnieuw te zoeken.  Bij ieder lichaam was een document toegevoegd waar en onder welke omstandigheden het slachtoffers was gevonden. De Nederlanders hebben de kolonel hierover nooit gesproken.

Ook het gesprek met de commandant van de brandweer in het rampgebied liep vrij moeizaam. Volgens Sergei Michenko, die als één van de eerste op de rampplek was, heeft na twee weken met twee politieagenten gesproken. De Nederlanders hadden een slechte tolk geregeld en de brandweercommandant was slecht voorbereid omdat hij het idee had dat er een gesprek zou zijn met vertegenwoordigers van de OVSE. 

Reactie repatriëringsmissie:
''In een eerste reactie op de uitzending van RTL Nieuws stellen de verantwoordelijken voor de missie dat, zoals eerder is aangegeven, de Oekraïense hulpdiensten in de eerste dagen na de ramp met vlucht MH17 gestructureerder en grondiger hebben gezocht dan in eerste instantie werd aangenomen. Dat is gebeurd onder zware omstandigheden. De rampplek lag immers midden in een oorlogsgebied met elkaar bestrijdende partijen. Dat is een en andermaal aangegeven.

Grondig gezocht 
Over de eerste zoektocht is ook met de direct betrokkenen uit Oekraïne contact geweest. De eigen waarnemingen ter plaatse bevestigden voor de repatriëringsmissie het beeld dat er grondig is gezocht. Ook het internationale team meldde dat tijdens hun zoektocht op de rampplek. Deze zoektocht leverde overigens eveneens resultaten op.

Nog geen conclusies 
De door RTL genoemde aantallen van gevonden lichamen en lichaamsdelen bevestigt de repatriëringsmissie niet. Op de eerste plaats uit oogpunt van piëteit voor de nabestaanden. Verder doen de betrokken partijen geen uitspraken over het aantal gevonden stoffelijke resten, zolang het identificatieproces nog gaande is. Op dit moment wordt zorgvuldig en gedegen onderzoek gedaan door het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) in Nederland. Pas als hun werk gereed is, vallen er conclusies te trekken.

Uitstekende samenwerking 
Uit veiligheidsoverwegingen worden er evenmin namen van contactpersonen in Oekraïne genoemd of informatie verstrekt die tot hen herleidbaar is. Er is gesproken met alle voor de missie relevante Oekraïense hulpdiensten, die betrokkenen waren of zijn bij de zoektocht. De samenwerking was en is nog altijd uitstekend.

Honderd procent 
De missie wil terugkeren zodra de veiligheidssituatie het toelaat. Om zelf nader onderzoek te doen en zeker te stellen dat eventuele menselijke resten en bezittingen worden geborgen en terugkeren naar de nabestaanden. De missie gaat voor honderd procent zekerheid. Daar hebben de nabestaanden recht op. Daarnaast is een terugkeer van belang voor het onderzoek naar de oorzaak en de daders.

Ongepast 
De bevindingen van RTL bevestigen dat de lokale autoriteiten gedegen te werk zijn gegaan. De contacten van de missie met de lokale overheden verliepen goed. Deze contacten waren veel breder dan alleen de door RTL genoemde personen. Mede hierdoor zijn de betrokken partijen overtuigd dat zij het merendeel van de stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen terug naar Nederland hebben kunnen brengen. Gedegen onderzoek door het LTFO moet dat wat betreft de slachtoffers nog uitwijzen. Het is ongepast om hierop vooruit te lopen. De conclusie dat er fouten zijn gemaakt door de repatriëringsmissie valt dan ook in het geheel niet te onderschrijven''.

 

Lees alles over:
Categorie: