maandag, 17. november 2014 - 19:21 Update: 17-11-2014 22:25

Rijk investeert miljarden in infrastructuur

Den Haag

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt geld beschikbaar voor de versterking van vijf bruggen over de Twentekanalen.

De minister is daarnaast onder voorwaarden bereid eerder 165 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht. Staatssecretaris Mansveld trekt ruim 20 miljoen euro uit voor de elektrificatie van het spoor tussen Zwolle en Wierden. Ook steekt zij miljoenen in meer en langere treinen op drukke trajecten in de spits. 

Dat zijn enkele afspraken die de minister en staatssecretaris hebben gemaakt bij de overleggen met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De minister en staatssecretaris hebben de afspraken met de regio’s vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Tot en met 2028 wordt er 82 miljard euro geïnvesteerd in aanleg en het beheer en onderhoud van wegen, spoorwegen en vaarwegen. Schultz en Mansveld geven met een gemiddelde investering in infrastructuur van bijna 6 miljard euro per jaar een stevige impuls aan de economie.

Provincie:
Tag(s):