woensdag, 19. februari 2014 - 17:37 Update: 03-07-2014 0:42

Rijksrecherche onderzoekt 33 schietincidenten in 2013

Rijksrecherche onderzoekt 33 schietincidenten in 2013
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Naar 33 schietincidenten in 2013, waarbij politieambtenaren in de uitoefening van hun functie gebruik hebben gemaakt maakten van hun vuurwapen, heeft de Rijksrecherche feitenonderzoek verricht. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Twee doden, 31 gewonden
'Bij deze incidenten vielen in totaal 31 gewonden en 2 dodelijke slachtoffers', aldus het OM.

In 2012 onderzocht de Rijksrecherche 25 schietincidenten, met in totaal 22 gewonden en 5 dodelijke slachtoffers.

In 2011 betrof het 30 schietincidenten, waarbij 29 gewonden en 5 doden vielen. In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) verricht de Rijksrecherche altijd feitenonderzoek in die gevallen waarin opsporingsambtenaren een vuurwapen hebben gebruikt met de dood of enig lichamelijk letsel tot gevolg.

Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.

Als de Rijksrecherche het feitenonderzoek heeft afgerond, beslist de hoofdofficier van justitie over de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik. De Rijksrecherche onderzoekt ook ander overheidsoptreden waarbij de integriteit mogelijk in het geding is.

De meeste capaciteit van de Rijksrecherche wordt ingezet voor onderzoek naar signalen van het mogelijk lekken van overheidsinformatie of aanwijzingen voor mogelijke belangenverstrengeling of zelfverrijking door een bestuurder, politicus of een ambtenaar.

Nog niet alle onderzoeken die in 2013 door de Rijksrecherche zijn gestart, zijn afgerond.