vrijdag, 21. maart 2014 - 18:02 Update: 03-07-2014 0:40

RIVM paraat voor inzet bij nucleaire top Den Haag

Foto van gaspak chemische stoffen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op 24 en 25 maart 2014 vind de Nuclear Security Summit (NSS) plaats in Den Haag.

De NSS is een internationale top, met als doel nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen. Er komen naar verwachting 58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3000 journalisten naar het World Forum in Den Haag.

Ondersteuning bij calamiteiten
Het RIVM biedt ondersteuning bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen en verdachte objecten en bij voedselincidenten. De reguliere responsorganisatie van het RIVM blijft inzetbaar in het geval er zich een calamiteit voordoet in andere delen van het land.

Calamiteiten met gevaarlijke of onbekende stoffen
Het RIVM staat altijd paraat om bij calamiteiten met gevaarlijke of onbekende stoffen ondersteuning te bieden. Tijdens de NSS ondersteunt het RIVM de brandweer en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) met een veldteam in Den Haag. Het specialistische team staat met een mobiel laboratorium en een stralingsmeetwagen gereed om veldmetingen en eventueel monsterneming te verrichten. Er zijn ook vaste meetpunten voor straling geplaatst op verschillende locaties in Den Haag.

Team op locatie
Het RIVM kan indien nodig gevaarlijke stoffen in de lucht meten, berekenen hoe ze zich verspreiden en inschatten wat de risico’s zijn. Bij een verdacht object met verhoogde straling of met onbekende stoffen, onderzoekt het RIVM dit. Het team op locatie stuurt de verzamelde data door naar het RIVM in Bilthoven voor verdere analyse. Daar zit een bureauteam dat de data verzamelt, interpreteert, modelleert en vertaalt naar bruikbare informatie voor de autoriteiten. Indien noodzakelijk kan het monster worden doorgestuurd aan één van de andere expertise laboratoria binnen Nederland die zijn verenigd in een Laboratorium Netwerk.

Voedselincidenten
Bij incidenten waarbij meerdere mensen ziek worden van voedsel, komt het RIVM ook in actie. Op geleide van de GGD en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt het RIVM het voedsel op risicovolle stoffen die de symptomen kunnen verklaren.

Mobiel Chemisch-Biologisch Laboratorium
Het Mobiel Chemisch-Biologisch Laboratorium (MCBL) is een geavanceerd mobiel laboratorium. Hiermee kan bij ongevallen en aanslagen veel sneller worden vastgesteld of en welke chemische, biologische of radioactieve stoffen betrokken zijn. En dus is een snellere en effectievere inzet van de nationale responsorganisatie mogelijk.

Meet- en analysetechnieken: biologisch én chemisch
Het mobiel chemisch-biologisch laboratorium is ingebouwd in een 19 meter lange vrachtwagentrailer. De eenheid is uitgerust met meet- en analysetechnieken in een beschermde omgeving die voldoet aan de op één na zwaarste veiligheidsclassificatie. Het MCBL is een van de meest geavanceerde mobiele laboratoriumvoorziening in zijn soort, doordat het de mogelijkheid biedt een monster van een verdachte stof gelijktijdig in twee verschillende analyseprocessen te onderzoeken: biologisch en chemisch. Daarmee wordt belangrijke tijdswinst geboekt.