maandag, 29. december 2014 - 14:41 Update: 29-12-2014 16:03

RIVM:sterk verhoogde stofconcentraties tijdens jaarwisseling

RIVM waarschuwt voor smog door vuurwerk
Foto: Archief EHF
Bilthoven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandag gewaarschuwd voor smog tijdens en na de jaarwisseling. ‘In de eerste uren na middernacht zullen de stofconcentraties in Nederland (sterk) verhoogd zijn door vuurwerk. De hoogste concentraties zullen in stedelijk gebied voorkomen’, aldus het RIVM.

Gezondheidseffecten

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. 

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen last ondervinden. Men kan klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen.

Uurconcentraties fijn stof

Tijdens de jaarwisseling worden vooral in de eerste uren na middernacht hoge concentraties verwacht. De gemeten uurconcentraties zijn zichtbaar op de nieuwe gezamenlijke website (http://www.luchtmeetnet.nl/) van alle luchtmeetnetten in Nederland. De luchtkwaliteitsverwachting op http://www.lml.rivm.nl/ geeft het glijdend 24-uursgemiddelde. Op de site is ook een animatie te zien waarin de verwachting per uur getoond wordt.

Categorie:
Tag(s):